Atminties institucijų rinkiniai: naujos tyrimų kryptys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atminties institucijų rinkiniai: naujos tyrimų kryptys
Alternative Title:
Collections of memory institutions: new trends for research
In the Book:
Atminties institucijų rinkiniai / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. P. 9-18
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Kolektyvinė atmintis / Collective memory.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi tyrimai, atlikti vykdant projektą „Bibliotheca Lituana: atminties institucijų rinkiniai", aptariami „atminties institucijos" ir „rinkinio" terminai, naujos bibliotekų ir kitų atminties institucijų istorijos tyrimų perspektyvos. Šiuolaikiniame etape jos apima ne tik minėtų institucijų veiklą ir fondus, bet ir plačiai suprantamą informacinę infrastruktūrą. Dar nagrinėjamos archyvinių šaltinių publikavimo problemos. Nustatyta, kad senųjų katalogų, inventorių, knygų sąrašų tyrimams ir publikavimui skiriama nepakankamai dėmesio. Kita vertus, nėra vieningos metodikos, skirtos minėtų šaltinių publikavimui. Daroma išvada, kad panaudojant naujas tyrimų paradigmas ir tarpdalykinę prieigą, istoriografinės minties kaitą archyvistikoje, bibliotekininkystėje ir muziejininkystėje, Lietuvoje galima pradėti sisteminius bibliotekų ir kitų informacijos įstaigų tyrimus. Jų rezultatai gultų į tęstinio leidinio „Bibliotheca Lituana" puslapius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliotheca Lituana; Atminties institucijos; Rinkiniai; Fondai; Kolekcijos; Bibliotheca Lituana; Memory institutions; Collections.

ENThe publication features information on research done during the "Bibliotheca Lituana" project. In particular the focus is on collections of memory institutions, new perspectives on library and other memory institution, i.e. archives, museums, research. Modern library history has adopted relevant theoretical perspectives from social and cultural theory. Currently these perspectives incorporate not only the activities and collections of the aforementioned institutions but also the more widely interpreted information infrastructure, that do not have libraries as their main frame of reference. Problems faced publishing archival sources are also examined. It was determined that insufficient attention is given to research and publication of old catalogues, inventories and book listings. On the other hand a unified system and methodology for publishing of the aforementioned sources does not exist. We come to a conclusion that through new research paradigms, an interdisciplinary approach and change of thought in the archival, librarian and museology communities, we can start systematic research of libraries and other memory institutions. Their results would complement the pages of the continued "Bibliotheca Lituana" publications. [From the publication]

Related Publications:
  • Knygos paminklai : teoriniai ir praktiniai aspektai / Alma Braziūnienė. Knygotyra. 2011, t. 57, p. 49-66.
  • Senosios knygos proveniencijų tyrimai ir jų potencialas / Dorota Sidorowicz-Mulak, Jacek Soszyński. Ženklai, simboliai, prasmės : Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu / sudarytojos Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. P. 39-61.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51892
Updated:
2022-01-11 17:57:51
Metrics:
Views: 32    Downloads: 2
Export: