Senosios knygos proveniencijų tyrimai ir jų potencialas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senosios knygos proveniencijų tyrimai ir jų potencialas
Alternative Title:
Provenance research on old and rare books, and its potential
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Knygos / Books; Rankraščiai / Manuscripts; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTProvenienciniai tyrimai koncentruojasi į pavienių knygų istorijos atkūrimą, daugiausia remiantis duomenimis, kuriuos suteikia pačios knygos, t. y. pastabos, įrašytos buvusių savininkų, visokios žymės, paliktos savininkų, pastabos paraštėse ir t. t. Šie įrodymai leidžia atkurti seniai prarastus knygų rinkinius, suteikdami naujos informacijos apie jų savininkus ir naudotojus. To pats akivaizdžiausias pavyzdys būtų Mikalojus Kopernikas, žinios apie kurį ir jo pasiekimus būtų reikšmingai skurdesnės, jeigu jo knygų rinkiniai nebūtų atkurti atidžių tyrimų metu. Šiuo metu lenkų knygos istorikai ir bibliotekininkai yra susitelkę į paleidimą nacionalinės knygų proveniencijų internetinės duomenų bazės, kuri sujungtų viename išsamiame internetinės paieškos įrankyje visą informaciją apie vienetines lenkiškas senų spaudinių ir rankraščių kolekcijas. Tačiau šis ambicingas siekis turėtų dar daugiau potencialo, jeigu jo geografinė apimtis būtų praplėsta už šiuolaikinės Lenkijos sienų ir, bendradarbiaujant su istorikais iš Lietuvos, Baltarusijos bei Ukrainos, būtų sukurta duomenų bazė, apimanti visas buvusios Abiejų Tautų Respublikos teritorijas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Proveniencijų tyrimai; Knygos istorija; Senoji knyga; Rankraščiai; Inkunabulai; Senieji spaudiniai; Provenance research; Book history; Old and rare books; Manuscripts; Incunabula; Early printed books.

ENProvenance research focuses on reconstructing the history of individual books, predominantly on the basis of data provided by the books themselves, i.e. notes inscribed by former owners, proprietorial marks of all kinds, marginalia, etc. This evidence allows for reconstructing long lost book collections, providing new information concerning their owners and users. To point out only the most obvious example, our knowledge of Nicholas Copernicus and his accomplishment would be considerably poorer if not for his book collections reconstructed by meticulous research. Currently, Polish book historians and librarians are concentrating on launching a national online database of book provenances that would bring together in a comprehensive internet research tool all the information on extant Polish collections of old printed matter and manuscripts. However, this ambitious endeavour would have even more potential, if its geographical scope be widened to encompass materials beyond the contemporary boundaries of Poland, and in cooperation with researchers and librarians from Lithuania, Belarus, and Ukraine to create a database that would cover all the territories of the former Commonwealth of the Two Nations. [From the publication]

ISBN:
9786098183702
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87953
Updated:
2022-01-26 20:41:51
Metrics:
Views: 24
Export: