Typological models of motives and effects of adoption of ISO 9000 series standards

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Typological models of motives and effects of adoption of ISO 9000 series standards
Alternative Title:
Tipologiniai ISO 9000 serijos standartų diegimo motyvų ir pasekmių modeliai
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2013, 24 (4), p. 331-342
Keywords:
LT
ISO 9000 standartai; Motyvai; Pasekmės; Institucionalizmas; Decentralizuotos privačios institucijos.
EN
IS0 9000 series standards; Motivation; Effects; Private decentralized institutions; Institutionalism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti ISO 9000 serijos standartų diegimo motyvų tipus ir pasekmes, remiantis kompleksiniais diegimo motyvų modeliais, taip „peržengiant“ nusistovėjusią institucinių-funkcinių veiksnių perspektyvą, nagrinėjant ISO 900 serijos standartų diegimo motyvus ir pasekmes. Tyrimas grįstas įmonių atstovų nuostatų apklausa, kurios yra įdiegusios ISO 9000 serijos standartus. Tyrimas vykdytas 2010 m. pradžioje. Lietuvoje tais metais buvo 991 įmonė, kuriose buvo įdiegti ISO 9000 serijos standartai. Tyrimo rezultatai pateikti remiantis 92 anketų analize. Išanalizavus duomenis buvo nustatyti trys, besidiegiančių standartus įmonių tipai: į partnerius besiorientuojančios įmonės; investuojančios į ISO 9000 serijos standartus įmonės ir į operacinį efektyvumą besiorientuojančios įmonės. Buvo nustatyta, kad kiekvienas, besidiegiančių standartus įmonių tipas susijęs su specifinėmis, tik tam tipui būdingomis pasekmėmis. Į operacinį efektyvumą besiorientuojančios įmonių apklausos rezultatuose teigiama, kad jos patiriančios neigiamą standartų įdiegimo poveikį įmonės operaciniams ir verslo pasiekimams. Į partnerius besiorientuojančios įmonių atstovų atsakymuose teigiama, kad jos patiriančios pozityvų standartų įdiegimo poveikį įmonės operaciniams ir verslo pasiekimams. O į standartus investuojančios įmonės atstovai teigia, kad jos patyrusios neutralų-pozityvų įdiegimo poveikį įmonės veiklai. Ir į operacinį efektyvumą, ir į partnerius orientuotų įmonių atsakymas, vertinant standartų įdiegimo poveikį operacinėms ir verslo charakteristikoms, buvo netikėtas. Straipsnyje daug dėmesio skiriama siekiant paaiškinti šiuos rezultatus.[...] Tyrimo rezultatai papildo tyrimus, naujų žinių kūrimo kokybės vadybos ir decentralizuotų privačių institucijų srityse. Pirma, straipsnyje naujai pateikiama nusistovėjusi funkcinė-institucinė, standartus besidiegiančių įmonių motyvų ir pasekmių perspektyva, kurioje teigiama, kad standartų diegimą lemia arba funkciniai, arba instituciniai motyvai. Tyrimo metu nustatyti standartus besidiegiančių įmonių tipai, remiantis kompleksiniais diegimo motyvų modeliais. Pasiūloma tikslesnė, geriau atspindinti strategišką, nors ir ribotai racionalią organizacijų elgseną, diegimo motyvų ir su jais susijusių pasekmių tipologija. Antra, tyrimo rezultatai implikuoja, kad decentralizuotų privačių institucijų funkcionavimas tarptautiniu mastu yra sąlygojamas institucinių šalių charakteristikų. Lietuvoje, dėl operacinio efektyvumo pagerinimo, standartus besidiegiančios įmonės patiria neigiamą standartų įdiegimo poveikį įmonės veiklai. Tyrimai rodo, kad kitose šalyse pastebimas priešingas efektas. Tokiu būdu silpnėja decentralizuotų privačių institucijų poveikis tarptautiniu mastu, nes įmonės, ieškodamos partnerių, kurios signalizuoja apie aukštesnę veiklos kokybę standartais, negali vienareikšmiškai interpretuoti standartus įdiegusių įmonių: vienų šalių įmonės, įsidiegusios standartus, pasižymi aukštesne veiklos kokybe, kitų - ne. Tyrimo rezultatai taip pat svarbūs praktikoje. Pirma, tyrimo rezultatai identifikuoja sėkmingas ir nesėkmingas ISO 9000 serijos standartų diegimo strategijas Lietuvoje. Jei įmonė siekia pagerinti operacinius pasiekimus įsidiegdama standartus, būtina užtikrinti tam tikras investicijas į kokybės vadybos žinių kėlimą, ypač jei įmonė teikia paslaugas ir yra nedidelė ar kilusi iš įmonės, įkurtos dar Sovietų Lietuvos laikais. Tik tokiu būdu galima pritaikyti standarto praktikas įmonės veiklai ir pasiekti pozityvių rezultatų. [...].

ENIn this article we aim to identify the types of adopters of ISO 9000 series standards based on complex patterns of motives of adoption and to disclose benefits and drawbacks associated with each pattern of motives. After survey of adopters of the standard, we identify three types of adopters of ISO 9000 series standards in Lithuania that are based on complex patterns of adoption motives, specifically, Operational effectiveness oriented adopters, Investing adopters, Partners oriented adopters. We find that each pattern of adoption motives is followed by particular benefits and drawbacks. In summary, Operationally oriented adopters experience negative, Partners oriented adopter positive and Investing adopters neutral to positive influence of adoption to operational and business performance. We explain these findings relying on institutional characteristics of Lithuanian economy and characteristics of adopters. This paper provides more nuanced understanding of patterns of adoption of ISO 9000 series standards transcending common functional-institutional framework. Also, it reveals that functional motivation to adopt the standards produces negative influence to operational and business performance of organizations in Lithuania, indicating of under researched institutional factors preventing successful internalizations of quality management practices constituting the standards. Our research identifies successful and unsuccessful strategies of adoption of ISO 9000 series standards in Lithuania. The results also imply that Lithuanian industrial policy which promotes the adoption of the standard through public tenders does not achieve its intentions. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51577
Updated:
2018-12-17 13:37:41
Metrics:
Views: 76
Export: