Internationalization decision of a born global : the case of information technology companies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Internationalization decision of a born global: the case of information technology companies
Alternative Title:
Gimusių globalių kompanijų internacionalizacijos sprendimai: informacinių technologijų kompanijų atvejis
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2013, Nr. 2 (80), p. 17-26
Keywords:
LT
Internacionalizacija; Gimusios globaliomis kompanijos; Antreprenerystė; Informacinių technologijų sektorius.
EN
Internationalization; Born global company; Entrepreneurship; Information technology industry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atsakyti į probleminį klausimą: kokie yra gimusių globaliomis kompanijų internacionalizacijos sprendimai? Straipsnio tikslas - atskleisti, kokių strateginių sprendimų imasi gimusios globalios įmonės, siekdamos internacionalizuoti savo veiklą. Tikslo siekiama parengiant konceptualų internacionalizacijos sprendimų priėmimo modelį gimusioms globaliomis kompanijoms. Parengtas modelis testuojamas pasirinktame dinamiškame informacinių technologijų (toliau - IT) sektoriuje. Modelis padeda atskleisti veiksnius, kurie svarbūs tokių šalių kaip Lietuva informacinių technologijų bendrovėms, įsitraukiančioms į tarptautinę veiklą. Straipsnio autorės detaliai teoriškai pagrindžia gimusių globaliomis kompanijų bruožus: sparčią ir greitą internacionalizaciją, orientaciją į nišines rinkas, antrepreneriškumą, rizikos prisiėmimą. Parodoma tinklaveiklos, kaip įgalinančios intrernacionalizaciją prielaidos svarba, kadangi gimusios globaliomis kompanijos dažniausiai į užsienio rinką įeina pasitelkdamos tinklaveiką ir partnerystes. Atliktas empirinis tyrimas, atskleidė, kokių strateginių sprendimų imasi Lietuvos gimusios globaliomis informacinių technologijų sektoriaus įmonės, siekdamos internacionalizuoti savo veiklą. Žvalgomajame tyrime dalyvavo 38 IT įmonių vadovai, kurių įmonės veikia didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Organizacijos, atrinktos tyrimui, atitiko šiuos kriterijus bei gimusių globaliomis kompanijų bruožus: įmonė vykdo tarptautinę veiklą, įmonė atitinka smulkios ir vidutinės įmonės (SMEs) kompanijos apibrėžimą; pajamos, gaunamos iš užsienio rinkų, sudaro daugiau nei 25 % visų gaunamų pajamų. Atrinktos įmonės teikia informacinių technologijų paslaugas. Empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad stipresnę įtaką tarptautinės veiklos pradžiai turi vidiniai nei išoriniai veiksniai.Tarptautinę veiklą įmonės dažniausiai vykdo paslaugas eksportuodamos ar įkurdamos padalinį kitose šalyse, dalyvaudamos tinklaveikoje. Potencialių rinkų paieškos ir atrankos procesas susideda iš etapų, kurių metu priimami sprendimai dėl rinkų atrankos: analizuojamos potencialių rinkų augimo prognozės ir intensyvumas, preliminarios pardavimo apimtys naujoje rinkoje, mezgami santykiai su partneriais. Priimamiems sprendimams daugiausiai įtakos vadovo antrepreneriškumas, gebėjimai ir žinios, darbuotojai įmonės inovatyvumas bei informacinių technologijų plėtra, tarptautinė rinka. Pradėdamos tarptautinę veiklą, įmonės susiduria su finansų ir informacijos apie tarptautines rinkas stoka, kultūriniais skirtumais. Partnerystė su skirtingomis institucijomis stiprina įmonių pozicijas tarptautinėse rinkose, padeda įgyti žinių bei gebėjimų. Internacionalizacija sąlygoja efektyvesnį įmonių veiklos įgyvendinimą, pelno augimą, darbuotojų ir paslaugų kokybės tobulinimą. Tolimesni internacionalizacijos strateginių sprendimų tyrimai turėtų būti orientuoti į gimusių globalių IT kompanijų specifiškumo atskleidimą, internacionalizacijos sprendimų formavimo specifiką bei turėtų apimti didesnę tiriamųjų imtį. [Iš leidinio]

ENInternationalization of companies is becoming a necessity on purpose to play an active role in the market and maintain a competitive advantage. A rapid rise of small and medium sized enterprises (SMEs) on an international level has been interpreted like a born global phenomenon. An operating trajectory of born global companies is characterized by a rapid expansion outside the country, as quickly as possible after company establishment. Dynamism, orientation to technology, entrepreneurship, and flexibility helps gain a competitive advantage against traditional companies. Partnerships and networking become internationalization accelerators of the born global companies. As a matter of fact, the internationalization decision of born global companies is especially relevant in today's research. The article presents a framework showing how born global companies internationalize their activities. The framework has been approved in the Lithuanian information technology companies. The empirical research results have revealed the expression of the internationalization decision making of Lithuanian SMEs. Theoretical and empirical results are beneficial for born global SMEs, seeking to internationalize their activities. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ss.80.2.4644
ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51276
Updated:
2018-12-17 13:36:58
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: