Socioedukacinė pagalba 14-16 metų paaugliams, atliekantiems laisvės atėmimui alternatyvią bausmę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socioedukacinė pagalba 14-16 metų paaugliams, atliekantiems laisvės atėmimui alternatyvią bausmę
Alternative Title:
Socio-educational assistance to 14 to 16-year-old adolescents serving punishment alternative to imprisonment
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2013, Nr. 2 (63), p. 95-113
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth.
Summary / Abstract:

LTIš mokslinių tyrimų aiškėja, kad paauglių nusikalstamumo problema opi daugelyje valstybių. Todėl aktualu ieškoti būdų, kaip šią problemą spręsti, kaip padėti paaugliui, jo šeimai ir visai visuomenei. Straipsnyje nagrinėjama socioedukacinė pagalba 14-16 metų paaugliams, atliekantiems laisvės atėmimui alternatyvią bausmę, atskleidžiama, kaip ji teikiama Lietuvos pataisos inspekcijose. Straipsnyje pristatomi interviu su pataisos inspekcijų pareigūnais rezultatai. Tyrimas atliktas, taikant fenomenologinės strategijos metodą, kuris padeda geriau suprasti socioedukacinės pagalbos tokiems paaugliams esmę, siekiant plėtoti veiksmingesnę veiklos su jais praktiką. Kokybiniame tyrime dalyvavo septynių pataisos inspekcijų pareigūnai iš skirtingų Lietuvos miestų, turintys darbo su paaugliais patirties. Nustatyta, kad tokiems paaugliams teikiama socioedukacinė pagalba apima jų socialinį ugdymą, socialinį palaikymą ir tarpininkavimą. Individualus darbas su paaugliu, pagalbos krypties ir priemonių numatymas, komandinės (psichologo ir kt.) pareigūnų pastangos, pareigūno teikiama informacinė, auklėjamoji, šviečiamoji pagalba paaugliui ir jo tėvams, pareigūno bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, teikiančiomis paaugliui tikslinę pagalbą, kognityvinės elgesio programos vykdymas yra veiksmingos socioedukacinės pagalbos paaugliams priemonės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pataisos inspekcijos pareigūnas; 14–16 metų paaugliai; Atliekantys laisvės atėmimui alternatyvią bausmę; Laisvės atėmimui alternatyvi bausmė; Paaugliai; Socioedukacinė pagalba; Adolescents; Aid to 14 to 16-year-old-adolescents; Assessment of assistance; Officer of the correctional inspectorate; Punishment alternative to imprisonment; Socio-educational assistance.

ENResearch highlights, that juvenile delinquency is a painful problem in many countries. Therefore, it is important to search the means to solve this problem, how to help adolescent, his family and the whole society. The socio-educational assistance to 14 to 16-year-old adolescents serving punishment alternative to imprisonment is analyzed in the article, it highlights how it is being provided in Lithuanian correctional inspectorates. There are results of interview with officers of correctional inspectorates presented in the article. 7 officers of correctional inspectorates from different cities of Lithuania, who have experience of working with adolescents have participated in the qualitative research. Using the method of phenomenological analysis data was collected. In order to better understand the essence of socio-educational assistance for such adolescents that practice would be more effective to develop with them, this method is useful. It is established, that socio-educational assistance for such adolescents include their social education, social support, and mediating for treatment. Individual work with adolescent, prevision of direction and measures of assistance, team (psychologist and oth.) officers efforts, information, educational assistance to adolescent and his parents provided by officer, collaboration with other institutions which provides targeted assistance to adolescent, performance of cognitive behavioral program – these are measures of effective socio-educational assistance for adolescents. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51171
Updated:
2020-08-18 17:06:58
Metrics:
Views: 67    Downloads: 17
Export: