Kultura literacka Wilna (1323-1655) : retoryczna organizacja miasta

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Kultura literacka Wilna (1323-1655): retoryczna organizacja miasta
Alternative Title:
Textual culture of Vilnius (1323-1655): rhetorical organising of the city
Publication Data:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012.
Pages:
500 p
Series:
Biblioteka literatury pogranicza; t. 20
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Wstęp — Wykaz skrótów — Tablica chronologiczna — Plan Wilna w pierwszej polowie XVII w. — 1. Z czego powstaje tekst. Teksty Wilna. Material do produkcji tekstu. Pismo. Użytkowanie i wytwarzanie tekstów w dawnym Wilnie — 2. Magazynowanie tekstów. Archiwa. Biblioteki. Czemu służyło posiadanie książek? — 3. Kobieta i tekst. Miasto. Klasztor — 4. Szkoły. Szkoła w dawnym Wilnie – wprowadzenie. Studenci. Szkoła katedralna (i Akademia Krakowska). Szkoła św. Jana. Szkoły protestanckie. Szkoła bractwa prawosławnego. Szkoła unicka. Akademia Wileńska. Szkoła żydowska. Szkoła tatarska. Inne szkoły wileńskie. Podsumowanie — 5. Książka. Książka rękopiśmienna. Drukarze. Oprawa. Handel książką. Cena i wartość książek — 6. Teksty prawa i administracji. Listy księcia Giedymina i początek miasta. Pisarze i sekretarze. Teksty regulacji prawnych. Retoryka dokumentu urzędowego. Retoryka dokumentu prywatnego – testamentu. Retoryka listu — 7. Teksty sporu. „Miasto otwarte“ i „miasto zamknięte“. Kultura agonistyczna. Metodologia sporu. Jezuicka teologia polemiczna. Polifoniczne teksty sporu („miasto zamknięte“). Teksty polemik religijnych „miasta otwartego“. Dysputacje wileńskie. Między akcją retoryczną a dialogiem. Traktaty polemiczne. Między tumultami a dysputacja. Rozprawy polemiczne I (protestanci-katolicy).Między traktatem a paszkwilem. Wiersze polemiczne. Między paszkwilem a rozruchami. Rozprawy polemiczne LT (prawoslawni-katolicy-unici). Kazanie polemiczne. Między teologią pozytywno-kontrowersyjną a tumultem — 8. Teksty rodzaju popisowego. Sztuka demonstratywna. Panegiryk „miasta zamkniętego“: epitafia i inskrypcje. Panegiryk w Wilnie. Kreacja pamięci i prestiżu. Teatr religii i teatr władzy. Tekst naukowy – tekst demonstratywny? Budowanie tożsamości litewskiej (sztuka panegiryczna „miasta otwartego“) — 9. Teksty religii. Religie Księgi w Wilnie. Teksty święte i liturgiczne. Objaśnianie Ksiąg Świętych. Modlitwa, pieśń i medytacja — Zakończenie — Spis ilustracji — Bibliografia — Indeks pojęć — Indeks nazwisk — Summary.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštija; Senoji lietuvių literatūra; Vilniaus literatūrinis gyvenimas; Lietuvos literatūra lenkų kalba; Lietuvos literatūra rusėnų kalba; Daugiakalbė Lietuvos literatūra; Vilniaus literatūra; Lietuvos lotyniškoji literatūra.
EN
Literature of Great Duchyof Lithuania; Old Lithuanian literature; Literary life in Vilnius; Lithuanian literature in Polish; Lithuanian literature in Old Russian; Multilingual literatre of Lithuania; Vilnius literature; Lithuanian literature in Latin.
ISBN:
9788324216598
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50936
Updated:
2020-05-22 20:40:36
Metrics:
Views: 28
Export: