Identitetų konstravimas transnacionalinėje migracijoje: šiuolaikiniai imigrantai iš Lietuvos Jungtinėse Amerikos valstijose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Identitetų konstravimas transnacionalinėje migracijoje: šiuolaikiniai imigrantai iš Lietuvos Jungtinėse Amerikos valstijose: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012.
Pages:
203 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2011 m. Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Lietuviškumas; Identiteto konstravimas; Transnacionalinė migracija; Etnografija.
EN
Identity configurations; Transnational migration; Ethnography.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Construction of identities in transnational migration: contemporary immigrants from Lithuania in the United States of America Kaunas, 2012 27 p
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe iškeltas tikslas analizuoti vienos iš imigrantinių grupių Jungtinėse Amerikos Valstijose – šiandieninių imigrantų iš Lietuvos, t. y. trečiabangių identiteto konstravimą, vyraujančias identitetų konfigūracijas, akcentuojant transnacionalizmo teorinę paradigmą. Aptardami darbines veiklas, kitas įsitvirtinimo JAV pakopas, selektyviai kuriamus socialinius santykius ir palaikomus ryšius su aplinkiniais gyventojais, vietiniais amerikiečiais, tarpusavyje su kitais tos pačios emigracinės bangos iš Lietuvos atstovais, taip pat ir imigrantais iš kitų posocialistinių šalių, trečiabangius lyginome su pirmos (XIX a. pab. ekonominiais migrantais, t. y. grynoriais ir jų palikuonimis) ir antros (Antrojo pasaulinio karo pabaigoje nuo komunistinio režimo iš Lietuvos pasitraukusiais politiniais migrantais, t. y. dipukais ir jų vaikais) bangų imigrantais iš Lietuvos. Išanalizuotas šiandieninių imigrantų iš Lietuvos JAV santykis (įsitraukimas ar atsiribojimas) su skirtingų emigracinių bangų sukurtomis, lankomomis ir remiamomis etninėmis organizacijomis. Svarbus disertacinio darbo akcentas yra ryšių palaikymo su Lietuva, arba tiesioginio transnacionalios migracijos aspekto ir buvimo transmigrantu apčiuopiamo įrodymo, analizė. Disertacinio darbo empiriniai duomenys buvo gauti atliekant etnografinį lauko tyrimą JAV.

ENIn this thesis one immigrant group of the United States was analyzed, with the aim of focusing on the identity construction and dominant configurations of the identity of contemporary immigrants from Lithuania, namely, trečiabangiai. By discussing their labor activities, the steps they take to establish themselves in the USA, their selectively created social relations and the links they forge with surrounding people, local Americans, other people of the same emigration wave from Lithuania, as well as with immigrants from other post-socialist countries, we compared the trečiabangiai with the first (political migrants who left at the end of World War II, fleeing from the Communists regime, or displaced persons (liet. dipukai) and their children) and the second (19th century economic migrants, greenhorns (liet. grynoriai), and their descendants) waves immigrants from Lithuania. The contemporary immigrants’ from Lithuania involvement with or disassociation from the ethnic organizations that were created, attended and supported by people of various emigration waves from Lithuania was analyzed. An important accent of the thesis is the analysis of the forms of transnational activity and of maintaining relations with Lithuania. Empirical data for this thesis was gathered by performing an ethnographic field study.

ISBN:
9789955128151
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49231
Updated:
2022-01-30 11:56:07
Metrics:
Views: 17    Downloads: 7
Export: