Barzdai. Trys altoriai, sakykla, baliustrada, vargonų choro tribūna, procesijų altorėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Barzdai. Trys altoriai, sakykla, baliustrada, vargonų choro tribūna, procesijų altorėlis
Alternative Title:
Barzdai. Three Altars, Confessional, Balustrade, Organ Choir Platform, and Small Processional Altar
Keywords:
LT
Barzdai; Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Muzika / Music; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTNeotradicionalizmo stiliaus Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčioje 1934 – 1935 m. buvo įrengtas Užnemunės meistrų darbo altorių ir baldų ansamblis. Tai XX a. I pusės Lietuvos sakralinės kultūros paveldo pavyzdys, vertingas savo kompleksiškumu ir tipingumu. Architektūrinė Barzdų bažnyčios altorių kompozicija būdinga to laiko neogotikos ansambliams. Paveikslai ir skulptūros atspindi XX a. I pusės katalikų religingumo prioritetus. Altorių atvaizdų ikonografija liudija apie Kristaus Karaliaus, Švč. Jėzaus ir Švč. Mergelės Marijos Širdžių ir Lurdo Švč. Mergelės Marijos gerbimą Užnemunėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Barzdai; Altoriai; Sakykla; Baliustrada; Vargonų choro tribūna; Procesijų altorėlis; Barzdai.

ENIn 1934-1935 The Christ King Church of Barzdai was decorated with an ensemble of furniture and an altar done by master craftsmen from the Lower Nemunas in a Neo-Tradtionalist style. It is an example of Lithuania‘s sacral cultural heritage from the first half of the 20th century, and valuable in its complexity and exemplariness. The architectural composition of the Barzdai church‘s altar is characteristic of the Neo-Gothic ensembles of the period. The pictures and sculptures reflect the priorities of religiousness of Catholics of the first half of the 20th century. The altar‘s iconography of images are evidence of the worship of Christ the King, the Most Holy Jesus, the Blessed Virgin Mary of Hearts and the Holy Virgin Mary of Lourdes in the Lower Nemunas area.

Related Publications:
Švč. Jėzaus Širdies kultas ir jo atspindžiai Užnemunės dailėje / Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Regimanta Stankevičienė. Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai / sudarytoja ir mokslinė redaktorė Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 186-208.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4916
Updated:
2014-04-28 20:51:37
Metrics:
Views: 38
Export: