Biografinio metodo ypatumai analizuojant informalųjį mokymąsi

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Biografinio metodo ypatumai analizuojant informalųjį mokymąsi
Alternative Title:
Peculiarities of biographical method analyzing informal learning
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2013, 9, p. 194-207
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Biografinis metodas; Gyvenimo patirtys; Gyvenimo patirtys, biografinis metodas, interpretatyvinė paradigma; Individo ir visuomenės dialektika; Informalusis mokymasis; Informalusis mokymasis, individo ir visuomenės dialektika, žmogaus; Interpretatyvinė paradigma; Žmogaus; Biographical methods; Dialectics of a person and the society; Experiences; Human life-time; Informal learning; Informal learning, dialectics of a person and the society, human life-time experiences, biographical methods, interpretational paradigm; Interpretational paradigm.
Keywords:
LT
Biografinis metodas; Gyvenimo patirtys; Gyvenimo patirtys, biografinis metodas, interpretatyvinė paradigma; Individo ir visuomenės dialektika; Informalusis mokymasis; Informalusis mokymasis, individo ir visuomenės dialektika, žmogaus; Žmogaus.
EN
Biographical methods; Dialectics of a person and the society; Experiences; Human life-time; Informal learning; Informal learning, dialectics of a person and the society, human life-time experiences, biographical methods, interpretational paradigm; Interpretational paradigm.
Summary / Abstract:

LTInformaliojo mokymosi raiška įgauna vis didesnę reikšmę šiandieniniame pasaulyje. Kaip viena galimų tyrimų strategijų, susekti informaliai įgytas kompetencijas, naudojamas darbas su biografija. Todėl šio straipsnio tikslas yra atskleisti biografinio metodo ypatumus, reikšmingus analizuojant informalųjį mokymąsi. Atlikus pedagoginės, psichologinės mokslinės literatūros analizę, buvo išskirtos kelios išvados. Pirma, informaliojo mokymosi varijuojančios apibrėžtys suteikia galimybę skirtingoms interpretacijoms. Antra, informalųjį mokymąsi įtakoja tam tikra gyvenimo atkarpa ir kultūrinės tradicijos, vertybiniai orientyrai, įsitvirtinę kolektyviniai veiklos pavyzdžiai. Gyvenimiškas informaliojo mokymosi konstruktas įgalina gausius perėjimus tarp įvairių intencionalumo bei mokymosi proceso suvokimo lygių. Trečia, biografinio metodo taikymas kokybiniame mokymosi tyrime, gali pateikti atsakymus į tokius klausimus: kaip žmonės per savo gyvenimą mokosi, kokius mokymosi kelius jie pasirenka, kaip jie individualiai apjungia skirtingas mokymosi formas, kaip jie tam tikram turiniui suteikia subjektyvią prasmę, kaip jie susitvarko su visuomenės jiems keliamais lūkesčiais. [Iš leidinio]

ENExpression of informal learning is getting more and more significant in modern world. Work with biographies is used as one of the possible investigative strategies of detecting competences that have been got informally. Consequently, the purpose of the work is to reveal the peculiarities of biographical method that are significant in analyzing informal learning. After analyzing pedagogical and psychological scientific works, several findings were formulated. Firstly, there is no general perception of conception and ideas of informal learning. Descriptions varying informal learning provide a possibility for different interpretations. Secondly, informal learning is influenced by a certain period of life and cultural traditions, marks of values and entrenched samples of collective activities. The construction of true-life informal learning empowers numerous transitions between different levels of orientation of conscious to an object and learning process. Thirdly, the basis of the conception of biographical method application is dialectics of a person and the society. Applying biographical method it is possible to analyze learning processes, reconstruct stratification experience, highlight cohesion samples and determine influencing factors. Application of biographical methods in the investigation of qualitative education and learning can present answers to the following problems: how people learn lifelong; what learning methods they choose; how they individually connect different learning forms; how they provide certain content with subjective meaning; how they cope with society hopes. Biographical method can reveal completeness of complexes that is typical to proficient everyday learning. [From the publication]

ISSN:
2029-1701
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49144
Updated:
2018-12-17 13:35:23
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: