Vadovų savaiminio mokymosi įtaka įmonės veiklos rezultatams : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadovų savaiminio mokymosi įtaka įmonės veiklos rezultatams: disertacija
Publication Data:
Kaunas : ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2009.
Pages:
223 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Dr. disert. (social. m.) - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Impact of managers' informal learning on enterprise performance results Kaunas : ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2009 35 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama, kaip vadovų savaiminio mokymosi pagalba daryti įtaką įmonės veiklos rezultatams. Vadovų savaiminis mokymasis nagrinėtas tarpdiscipliniškai – atskleisti vadybiniai, psichologiniai bei edukologiniai aspektai. Susisteminta savaiminio mokymosi samprata bei atskleisti jos ryšiai su formaliuoju ir neformaliuoju mokymusi. Įvardinti vadovų savaiminio mokymosi veiksniai: savaiminio mokymosi individo, savaiminio mokymosi aplinkos veiksniai bei savaiminio mokymosi metodai. Taip pat aprašyti mažų ir vidutinių įmonių veiklos rezultatai. Vadovų savaiminio mokymosi veiksnių įtaka įmonių veiklos rezultatams ištirta empiriškai Lietuvos mažose bei vidutinėse įmonėse. Tyrimas atskleidė, kad didžiausią įtaką Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių rezultatams (įmonės inovatyvumui, klientų pasitenkinimui ir jų nusiskundimų fiksavimui, darbuotojų pravaikštų mažėjimui ir darbuotojų pasitenkinimui) turi tam tikri vadovų savaiminio mokymosi veiksniai: aukštas vadovų pasiekimo poreikis, aukštos teigiamos vadovų nuostatos į mokymąsi, lengvai darbuotojams prieinama informacija įmonėje, skiriamas laikas, o taip pat ištekliai bei priemonės, reikalingos mokytis.

ENThe thesis analyzes the ways of influencing the activity results of a company with the help of the managers’ self-contained learning, which is studied in the interdisciplinary way – the managerial, psychological and education aspects are revealed. The concept of self-contained learning is systemized and its relations with the formal and informal education are revealed. The factors of managers’ self-contained learning are named: the factors of the individual and the environment of the self-contained learning and the methods of self-contained learning. In addition, activity results of small and medium sized enterprises are described. The influence of self-contained learning to the activity results of small and medium Lithuanian enterprises is analyzed empirically. The study reveals that certain managers’ self-contained learning factors, such as the high demands for managerial excellence, the high appreciation of learning among managers, easy availability of the information to the enterprise’s employees, the dedicated time and the resources and tools, used for learning have the biggest influence to the results of small and medium Lithuanian enterprises (motivation of the enterprise, satisfaction of the customers and registration of their complaints, reduction of truancies by employees and satisfaction of employees).

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19195
Updated:
2014-02-07 20:09:14
Metrics:
Views: 23
Export: