Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos
Editors:
  • Kavolienė, Rita, sudarymas [com]
  • Kuolys, Darius, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2000.
Pages:
511 p
Series:
Atviros Lietuvos knyga : ALK
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Kavolis; Kultūros istorija; Kultūros sociologija; Kultūros filosofija; Laiškai; Atsiminimai; Bibliografija; Kavolis; Cultural history; Cultural sociology; Cultural philosophy; Letters; Memories; Bibliography.
Contents:
Pratarmė / Dariu Kuolys — Nuo dailės sociologijos iki moralinių kultūrų / Vytautas Kavolis — Iš fotoarchyvo — Studijos — Vytauto Kavolio kultūros filosofija Arūnas Sverdiolas — Skaitant Vytautą Kavolį: kultūriniai tekstai, patirties įvaizdžiai, reikšmių archeologija / Artūras Tereškinas — Vytautas Kavolis tarp minties ir poezijos / Rimvydas Šilbajoris — Sąmoningumo istorijos / Saulius Žukas — Vytauto Kavolio kultūros sociologijos metmenys / Algimantas Valantiejus — Žmogus ir civilizacija / Algis Mickūnas — Kavolis istorikams / Egidijus Aleksandravičius — Vytautas Kavolis – visuomenės ir kultūros kritikas / Leonidas Donskis — Laisvojo šaulio taku / Arvydas Šliogeris — Atsiminimai — Santaroj Kavolis – dvasios tėvas / Valdas Adamkus, Raimundas Mieželis, Julius Šmulkštys — Didžiam žmogui, iškiliam intelektualui ir žymiam lietuviui / Aleksandras Štromas — Vytautas Verpstas — Santarą kuriant / Julius Šmulkštys — Zbigniew Brzeziński — Algimantas Gureckas — Lakštuonė ir Gintautas Vėžiai— Vytautas Kavolis: keletas atsiminimų nuotrupų / Alfonsas Nyka-Niliūnas — Kostas Ostrauskas — „Kas dainuos tau mano dainą, kai manęs nebus?“ / Mykolas Drunga — Alina Staknienė — Vytauto Kavolio dionisiškoji pusė / Violeta Kelertienė — Apie grybus ir pokalbius / Kazys ir Mara Almenai — Isipareigojančio kalbėjimo ieškant / Algimantas Valantiejus — Tarp daugtaškio ir taško / Viktorija Daujotytė — Ralph Slotten — Robert D. Sider — Susan Rose — George Allan — Julie Ferrari Mckain — Didj gyvenimo kelią atmenant / Carroll J. Bourg — Atmenant bičiulį ir mokytoją / Wayne M. Bledose — Matthew Melko, Edmund Leites — Corinne Lathorp Gilb — In memoriam / Cyril Dwiggins — Laiškai — Bibliografija — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Atsiminimai / Memories; Bibliografija; Filosofija / Philosophy; Istorija (mokslas) / History science; Kavolis; Kultūros sociologija; Laiškai / Letters; Kultūros istorija / Cultural history.
ISBN:
9955000171
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49013
Updated:
2020-05-22 20:19:43
Metrics:
Views: 44
Export: