La notion de "libéralisme" dans les textes lituaniens contemporains

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
La notion de "libéralisme" dans les textes lituaniens contemporains
Alternative Title:
"Liberalizmo" samprata šiuolaikiniuose lietuvių tekstuose
In the Journal:
Langues et sociétés de l’Europe moderne. 2005, Vol. II, no. 3/4, p. 361-366
Summary / Abstract:

LTPo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 1990 m. kovo 11 d. lietuvių politiniuose tekstuose padažnėjo termino „liberalizmas“ vartosena. Net trijų politinių partijų pavadinimas sietinas su tą pačią šaknį „liberal“ turinčiu žodžiu. Straipsnyje lyginamos „liberalizmo“ sampratos dabartiniuose lietuvių ir prancūzų kalbų žodynuose. Pastebima, kad ši samprata nėra vienareikšmė. Ji skirtingai interpretuojama tam tikromis politinės santvarkos aplinkybėmis. Šiandien kartais skiriamas „vakarų“ liberalizmas nuo „lietuviškojo“. Pirmasis laikomas labiau kosmopolitiniu. Lietuvos istorija nuo XIX a. antrosios pusės mena daug garsių valstybės, kultūros veikėjų, pasižymėjusių liberaliomis pažiūromis. Apie liberalizmą, deklaruojantį pasirinkimo laisvę, kalbama ne tik politikos, ekonomikos kontekste, bet ir kultūriniame gyvenime („kultūrinis liberalizmas“). Straipsnyje remiamasi V. Kavolio įžvalgomis, teigiančiomis, kad liberalinėje kultūroje kiekvienas žmogus turi teisę dalyvauti priimant politinių, ekonominių ir religinių problemų sprendimus, kurie jam yra svarbūs. Liberalizmas sietinas ne tik su demokratija, laisve, bet ir su racionalumu bei kritiniu mąstymu. Kaip Lietuvoje suvokiamas liberalizmo turinys, kaip jis kinta? Straipsnio autorius daro išvadą, jog „liberalizmo“ samprata šiuolaikiniuose lietuvių tekstuose rodo ne tik šios sąvokos aktualumą, bet ir semantikos evoliuciją. Lietuviškojo liberalizmo tradicija niekuomet nenutrūko, ir „liberalizmas“ tampa socialinio liberalizavimo ženklu.Reikšminiai žodžiai: Liberalizmas; Politika; Kultūra; Le liberalisme economique, le liberalisme politique, le liberalisme culturel.

ENAfter the reinstatement of the independence of Lithuania on March 11, 1990, the use of the term “liberalism” became more frequent in Lithuanian political texts. The names of already three political parties contain the same root “liberal”. The article compares the concepts of “liberalism” in the modern dictionaries of the Lithuanian and French languages. It is noted that the concept is ambiguous and is differently interpreted in certain circumstances of the political regime. Presently the “Western liberalism” is sometimes differentiated from the “Lithuanian” one, the former is considered more cosmopolitan. The history of Lithuania since the second half of the 19th century remembers lots of well-known statesmen and culture personalities, which characterized by liberal worldview. The liberalism, which declares the freedom of choice is spoken of not only in the political and economic context, but also in the cultural life (“cultural liberalism“). The article is based by the insights by V. Kavolis, stating the in the liberal culture every individual has the right to participate in making decisions, pertaining to political, economic and religious problems, which are important to that person. Liberalism should be related not only to democracy and freedom, but also to rational and critical thinking. How is the content of liberalism perceived in Lithuania, how does it develop? The author of the article draws the conclusion that the concept of “liberalism” in the modern Lithuanian texts shows not only the relevance of the concept, but also the evolution of semantics. The tradition of Lithuanian liberalism never faded, and the “liberalism” is gradually becoming a sign of social liberalization.

ISSN:
1773-7737
Related Publications:
Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos / sudarytojai Rita Kavolienė ir Darius Kuolys. Vilnius : Baltos lankos, 2000. 511 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2583
Updated:
2013-04-28 15:41:18
Metrics:
Views: 33
Export: