Miesto ir kaimo ekonominė bei socialinė sąveika Lietuvos regionuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miesto ir kaimo ekonominė bei socialinė sąveika Lietuvos regionuose
Alternative Title:
Economic and social interaction between town and country tn the regions of Lithuania
In the Journal:
Vagos. 2003, nr. 61 (14), p. 38-43
Keywords:
LT
Deurbanizacija; Miesto ir kaimo sąveika; Regiono ekonomini bazi; Regiono ekonomini bazė; Urbanizacija.
EN
Deurbanization; Regional economical basis; Urban and rural interaction; Urbanization.
Summary / Abstract:

LTMiesto ir kaimo sąveiką lemia regiono urbanizacijos laipsnis, miesto ir kaimo erdvinė struktūra, urbanizacijos fazė, kurios regionas šiuo metu yra. Iš 10 Lietuvos regionų 3 yra urbanizuoti, 4 subalansuoti ir kaimiškieji. Tai reiškia, kad kaimo ekonominė ir socialinė reikšmė regionuose yra nevienoda. Kaimiškųjų regionų ekonominė bazė yra agrarinio pobūdžio, ji neturi pakankamo plėtros potencialo, mažai efektyvi. Todėl šiuose regionuose mažiausiai sukuriama bendrojo vidaus produkto, skaičiuojant vienam gyventojui, yra didžiausias nedarbo lygis. Šalies regionuose yra gana prieštaringos dabartinės urbanizacijos tendencijos. Tolesnė urbanizacija vyksta tik tuose regionuose, kuriuose ir šiuo metu yra aukštas urbanizacijos laipsnis. Kaimiškuosiuose ir subalansuotuose regionuose yra ryškūs deurbanizacijos ženklai, ypač gyventojų migracija iš miesto į kaimus ir regiono ekonominės bazės priklausomybės nuo žemės ūkio didėjimas. Skirtingos urbanizacijos tendencijos ne didina, bet mažina regionų sanglaudą. Siekiant padidinti miesto ir kaimo sąveiką, būtina regioninės plėtros politiką papildyti priemonėmis, gerinančiomis miesto ir kaimo plėtros subalansuotumą. [Iš leidinio]

ENThe existing level of region urbanization, the dimensional structure between town and country, the stage of urbanization determine the interaction between town and country. Three of ten Lithuanian regions are urbanized, four - balanced and three - rural. It means that economic and social importance of country is uneven. The economic basis of rural regions is agrarian, less effective and does not have enough potential for development It is the reason why GDP per inhabitant is less than in other regions, white the unemployment rate is the highest. The tendencies of existing urbanization are contrasting in the regions of Lithuania. The sequel urbanization is going on only in the regions of high level of urbanization. The substantial indicators of deurbanization (the migration from town to country and the rising dependence of economic base on agriculture) are observed in the rural and balanced regions. Different tendencies of urbanization are not increasing, but reducing the cohesion of regions. Introduction of the measures, improving the balance between urban and rural development, into the regional, policy of development is of vital importance. [From the publication]

ISSN:
1648-116X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48399
Updated:
2019-02-11 14:55:04
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: