Tarptautinė migracija Lietuvoje: problematika ir sąvokos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinė migracija Lietuvoje: problematika ir sąvokos
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2009, Nr. 2, p. 7-16
Keywords:
LT
Imigracija; Imigrantų integracija; Migracija / Migration; Posovietinė Lietuva; Sąvoka; Tarptautinė migracija; Tarptautinės migracijos politika; Trečiųjų šalių piliečiai.
EN
Definition; Immigration; Integration of immigrants; International migration policy; Nternational migration; Post-Soviet Lithuania; Third country nationals.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinei visuomenei būdingą etninę įvairovę lėmė įvairūs procesai, tokie kaip etninių grupių, diasporų ar migrantų bendruomenių formavimasis. Globalus tarptautinės migracijos pobūdis tapo „migracijos amžiaus“ skiriamuoju ženklu, o Europos Sąjunga (ES) – vienu iš labiausiai imigrantus traukiančių pasaulio regionų. Nors imigracijos srautai į Lietuvą palyginti nėra dideli, migracijos reguliavimas, migrantų teisių užtikrinimas, nuoseklia duomenų analize pagrįsta migracijos samprata visuomeniniu ir politiniu lygmeniu bei sėkminga migrantų integracija yra valstybės stabilumo ir šiuolaikinės visuomenės socialinės sanglaudos veiksniai. Dabartinė situacija suteikia progą persvarstyti migracijos politikos prioritetus, identifikuoti Lietuvoje gyvenančių migrantų poreikius ir integracijos problematiką, sustiprinti teisinę bazę ir integracijos infrastruktūrą atsižvelgiant į ES patirtį. Sąvokų, reglamentuojančių migracijos procesus, žodynas yra platus, todėl, analizuojant trečiųjų šalių piliečių problematiką, būtina atsižvelgti į daugialypį šios sąvokos taikymo lauką. Teminis straipsnių rinkinys „Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje“ yra sudarytas įgyvendinus projektą „Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai“ pagal „Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai“ 2007 m. metinę programą. Tai priemonė susipažinti su Lietuvoje gyvenančių ir į šalį atvykstančių trečiųjų šalių piliečių problematika, analitiškai pažvelgti į Lietuvoje vyraujančią imigracijos struktūrą ir prielaidas migrantų integracijai.

ENThe ethnic diversity typical of modern society was determined by various processes such as the formation of ethnic groups, diaspora or migrant communities. The global character of international migration became the hallmark of the “migration age”, and the European Union (EU) became one of the world regions that mostly attracts immigrants. Although immigration flows to Lithuania are relatively small, regulation of migration, ensuring migrants’ rights, the concept of migration based on a consistent data analysis on the public and political levels as well as successful integration of migrants are the factors of state stability and social cohesion of modern society. The current situation provides a chance to reconsider migration policy priorities, identify the needs of migrants living in Lithuania and the problems of integration, strengthen the legal framework and integration infrastructure with regard to the EU experience. The glossary of notions regulating migration processes is large; therefore, while analysing the problems of third-country nationals, the multi-dimensional field of application of this notion must be taken into consideration. The thematic collection of papers “Integration of migrants: third-country nationals in Lithuania” was compiled having implemented the project “The evaluation principles and indicators of the integration policy of third-country nationals living in Lithuania” within the framework of the 2007 annual programme “European Fund for the integration of third-country nationals”. This instrument acquaints with the problems of third-country nationals living or coming to live in Lithuania and gives an analytical overview of the immigration structure prevailing in Lithuania and preconditions for migrant integration.

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23792
Updated:
2021-03-23 19:51:37
Metrics:
Views: 18
Export: