Aukštosios mokyklos infrastruktūros vidaus audito prioritetų nustatymo modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštosios mokyklos infrastruktūros vidaus audito prioritetų nustatymo modelis: disertacija
Alternative Title:
The Model of defining the priorities of internal audit of high school infrastructure
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
135 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Modell zur bestimmung von prioritäten der Internen Revision der Infrastruktur der Hochschule Vilnius : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2003 37 p. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje atlikti teoriniai ir praktiniai aukštųjų mokyklų vidaus audito organizavimo ir planavimo tyrimai, išnagrinėtos vidaus audito problemos, turinčios reikšmės kuriant vidaus audito prioritetų nustatymo modelį. Atlikta vidaus audito planavimo metodikų analizė bei praktinio jų taikymo Lietuvos aukštosiose mokyklose tyrimai leido patobulinti šias metodikas ir pasiūlyti metinį vidaus audito planą rengti tokiais etapais: 1) atsižvelgus į tiriamos veiklos tikslus ir įvertinus su šia veikla susijusias rizikas, nustatyti vidaus audito darbo prioritetus; 2) nustatyti audito užduočių atlikimo eiliškumą; 3) nustatyti vidaus audito darbo išteklių poreikį. Disertacijoje parengtas vidaus audito prioritetų nustatymo modelis, pagrįstas naudos vertės (naudingumo analizės) metodu. Jis siūlomas taikyti sprendžiant vidaus audito prioritetų (audituotinų objektų) nustatymo uždavinį aukštosiose mokyklose. Atlikus vidaus audito prioritetų nustatymo modelio tinkamumo patikrą aukštojoje mokykloje, tyrimo rezultatai patvirtino, kad šis modelis leidžia su¬jungti svarbiausius planavimo duomenis ir atsi¬žvelgti į visas jų tarpusavio priklausomybes. Disertacijoje sukurtos pagrindinės sąlygos aukštųjų mokyklų vidaus audito prioritetų nustatymui ir parengtas vidaus audito darbo prioritetų nustatymo modelis bei jo pritaikymo metodika. Šis modelis rekomenduojamas taikyti planuojant aukštųjų mokyklų vidaus auditą. Siūlomas modelis gana plačiai pritaikomas: jame numatyta galimybė jį modifikuoti ir pritaikyti pagal aukštosios mokyklos specifiką. [Iš leidinio]

ENThe dissertation is concerned with theoretical and practical research of the organisation and planning of internal audit of high schools and the analysis of its significant problems while defining the model of internal audit priorities. The analysis of internal audit planning methods and their practical application in Lithuanian high schools has proved to be effective while improving those methods and suggesting the following stages of audit planning: 1) definition of internal audit priorities with regard to activity objectives being analysed and the evaluation of risks related to those objectives; 2) establishment of the stages of the audit implementation process; 3) definition of the demands of internal audit resources. The dissertation provides the model of definition of internal audit priorities, grounded by the method of value of benefits (cost-benefit analysis). The method is considered to be applicable while defining internal audit priorities (objects to be audited) in high schools. Having implemented the revision of the model of definition of internal audit priorities in high schools, the research has shown that the model allows integration of the most essential planning data and highlighting all the aspects of their interrelationship. The dissertation defines the main conditions for the definition of internal audit priorities in high schools and provides the model of definition of internal audit priorities as well as its application methods. The dissertation recommends application of the model while planning internal audit of high schools. The proposed model is widely applied; it is possible to modify and apply it with regard to the specifics of a high school.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10474
Updated:
2022-01-21 12:05:59
Metrics:
Views: 23
Export: