Tarpkultūrinės komunikacijos ir edukacinių inovacijų sąsajų raiška : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpkultūrinės komunikacijos ir edukacinių inovacijų sąsajų raiška: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011.
Pages:
133 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2011 m. Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Tarpkultūrinė komunikacija; Edukacinės inovacijos; Intercultural communication; Educational innovations.
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Ugdymas / Education.
EN
Intercultural communication.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Expression of relation between intercultural communication and educational innovations Vilnius, 2011 47 p
Summary / Abstract:

LTSocioekonominiai, kultūriniai, politiniai ir kiti pokyčiai, globalizacijos tendencijos suponavo nuolatinės švietimo kaitos būtinybę. Žinių visuomenės kūrimosi sparta, užtikrinanti informacijos sklaidą bei prieinamumą, švietimo politikams, praktikams bei mokslininkams kelia svarius klausimus, susijusius su migracija ir demografijos kaita, individo identiteto ir pilietiškumo samprata, tarpusavio supratimu bei įvairovės tolerancija ir kitus. Disertacija skiriama patikrinti tarpkultūrinės komunikacijos ir edukacinių inovacijų sąsajų raišką švietimo sistemoje; siekiama sukonstruoti mokslinės literatūros pagrindu tarpkultūrinės komunikacijos ir edukacinių inovacijų sąsajas, išsiaiškinti ugdymo proceso dalyvių – esamų ir būsimų mokytojų, socialinių pedagogų, mokyklos administracijos ir mokinių – požiūrius tarpkultūrinės komunikacijos ir edukacinių inovacijų sąsajų atžvilgiu, empiriškai patikrinti esminių tarpkultūrinės komunikacijos parametrų ir edukacinių inovacijų sąsajų raišką bei suprojektuoti Hipotetinį tarpkultūrinės komunikacijos esminių parametrų ir edukacinių inovacijų sąsajų modelį.

ENSocio-economic, cultural, political and other changes and globalisation tendencies determined the need for constant changes in the field of education. The speed of development of knowledge society ensuring information dissemination and accessibility, challenges politicians and scientists with important questions related to changes in migration and demography, the concept of individual’s identity and citizenship, mutual understanding and tolerance, etc. The thesis aims to verify the expression of relations between intercultural communication and educational innovations in the system of education. It aims to construct relations between intercultural communication and educational innovations on the basis of scientific literature, to find out the attitude of participants of the process of education, i.e. present and future teachers, social pedagogues, school administrations and students, towards relations between intercultural communication and educational innovations, to empirically verify the expression of the relations between the key parameters of intercultural communication and educational innovations and to design a hypothetical model of relations between the key parameters of intercultural communication and educational innovations.

Related Publications:
Social network in higher educational institution : effective management discourse / Laura Uturytė-Vrubliauskienė, Eglė Kvieskaitė. 7th International Scientific Conference "Business and Management 2012", 10-11 May, 2012, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2012. P. 937-942.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47664
Updated:
2022-02-07 20:08:38
Metrics:
Views: 25
Export: