Degučių metraštis: Chronografas, arba Kuršo ir Lietuvos metraštis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Degučių metraštis: Chronografas, arba Kuršo ir Lietuvos metraštis
Alternative Title:
Дегутский Летописец: Хронограф, сиречь Летописец Курляндско-литовский
Editors:
  • Morozova, Nadiežda, parengė, pratarmė [com, aui]
  • Potašenko, Grigorijus, komentarai, pratarmė [cwt, aui]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.
Pages:
322 p
Series:
Ištakos
Notes:
Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.
Keywords:
LT
Bažnyčia / Churche; Chronografas, arba Kuršo ir Lietuvos metraštis; Kuršas; Lietuvos ir Latvijos sentikiai; Metraštis; Religinis gyvenimas; Sentikiai; Socialinė istorija; Vienuolynai. Vienuolijos. Vienuoliai / Monasteries.
EN
Old Believers; Religion life; Russian; Social history; The Chronograph or the Chronicle of Courland and Lithuania; The Church history; The monastery of Degučiai; The Old Believers in Lithuania and Latvia.
Reviews:
Summary / Abstract:

LT„Chronografas, arba Kuršo ir Lietuvos metraštis“ (mokslo darbuose dažniau vadinamas „Degučių metraščiu“) – originalus Lietuvos ir Latvijos sentikių istoriografijos kūrinys, svarbus istorijos šaltinis ir literatūros paminklas. Jame pasakojami Kuršo, Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės šiaurės ir šiaurės rytų bei Rusijos sentikių istorijos įvykiai nuo 1652 iki 1850 metų. Kūrinį sudaro įvairios apimties pamečiui išdėstyti straipsniai. Labai daug dėmesio rankraštyje skiriama Degučių bendruomenės istorijai. Su Degučių kaimu (Zarasų rajonas) susiję daugelis tiek religinio, tiek buitinio pobūdžio įrašų. Spėjama, kad „Chronografas, arba Kuršo ir Lietuvos metraštis“ buvo sukurtas Degučių vienuolyne, todėl ir pats metraštis tyrinėtojų darbuose imtas vadinti tiesiog „Degučių metraščiu“. Šiame leidinyje rusiškas teksto variantas publikuojamas išsaugant visas originalios kalbos ypatybes, taigi su juo galės dirbti ne tik istorikai ir literatūrologai, bet ir lingvistai. Pateikiamas teksto vertimas į lietuvių kalbą – ne tik bandymas interpretuoti tekstą, bet ir galimybė susipažinti su metraščiu kuo gausesniam skaitytojų, norinčių susipažinti su turtingu senosios Lietuvos kultūriniu paveldu, būriui. Šiame leidinyje, rengiant „Degučių metraščio“ tekstą, pasinaudota Latgalos rinkinio Nr. 51 rankraščio fotokopija, kuri saugoma Sankt Peterburgo Mokslų akademijos bibliotekos reprodukcijų skyriuje (Nr. 37). Sentikių metraščio tekstas publikuojamas išsaugant visas autoriaus punktuacijos bei ortografijos ypatybes.

EN“The Chronograph, or the Chronicle of Courland and Lithuania” (more often called “The Degučiai Chronicle” in academic literature) is an original historiographical work of Lithuanian and Latvian Old Believers - an important source of history and a literary monument. It relates the historical events from 1652 to 1850 of the Old Believers of Courland, the north and north-east of the Grand Duchy of Lithuania, and Russia. The piece consists of articles of various volumes, put forth yearly. Considerable attention is given in the manuscript to the history of the Degučiai community. Many of the entries - both of a religious and a domestic nature - are related to Degučiai Village (Zarasai district). It is believed that “The Chronograph, or the Chronicle of Courland and Lithuania" was created at the Degučiai monastery, which is why it began being referred to simply “The Degučiai Chronicle” in research work. In this publication, the Russian version of the text is published retaining all of the features of the original language, making it relevant not only for historians and litterateurs, but for linguists as well. The Lithuanian translation of the text that is presented is not only an attempt to interpret the text - it is also an opportunity for a broader range of readers interested in the rich cultural heritage of old Lithuania to become acquainted with the chronicle. In preparing the text of “The Degučiai Chronicle” for this publication, a photocopy of the manuscript of the Latgale set No. 51, which is safeguarded in the Reproduction Department (No. 37) at the library of the Russian Academy of Sciences in Saint Petersburg, was used. The text of the Old Believers’ manuscript is being published with all of the author’s punctuations and orthographic peculiarities intact.

ISBN:
9955475706
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28614
Updated:
2016-09-24 14:22:21
Metrics:
Views: 28
Export: