Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas : anglų-lietuvių-prancūzų kalbomis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas: anglų-lietuvių-prancūzų kalbomis
Alternative Title:
  • Dictionary of modern computer programs and networks
  • Dictionnaire des programmes modernes d'ordinateurs et des réseaux
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
Pages:
441 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kompiuterių programos; Tinklai; Žodynas; Computer programs; Networks; Dictionary.
Keywords:
LT
Kompiuterių programos; Tinklai; Žodynas.
EN
Computer programs; Dictionary; Networks.
Summary / Abstract:

LTŽodyne pateikiama per 5000 grafinių vartotojo sąsajų bei kompiuterių tinklų terminų ir pagrindinių dialogo frazių anglų, lietuvių ir prancūzų kalbomis. „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų terminų žodyno“ pagrindą sudaro vertyklės „Jargon“ žodynai. Todėl daugelis žodyno terminų ir pranešimų frazių yra surinkta tiesiai iš „Windows“ programų. Žodyne pateikti „Windows“ sistemoje ir pagrindinėse „Microsoft“ bendrovės programose: „Notepad“, „Paint“, „Windows Explorer“, „Internet Explorer“, „Microsoft Outlook“ ir „Microsoft Word“ vartojami terminai ir frazės. Žodynas papildytas pagrindiniais terminais iš kompiuterių tinklų ir interneto žodynų: „NETGLOS English“, „NETGLOS Frakais“; dvikalbių anglų-prancūzų kalbų interneto žodyno, interneto neologizmų žodyno ir ryšių technikos žodyno. Jame teikiami ir svarbiausi „Microsoft Excel“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Access“ programų terminai. „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas“ yra pirmas kompiuterijos žodynas, kuriame pateikiami ir prancūzų kalbos terminai. Rengiant šį žodyną naudotasi bendraisiais anglų-lietuvių ir prancūzų-lietuvių kalbų žodynais, „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“, „Lietuvių kalbos žodynu“, oficialiu prancūzų informatikos terminologijos komisijos leidiniu, „Radioelektronikos terminų žodynu“ ir kt. žodynais. Šis žodynas skirtas kompiuterijos dalykų dėstytojams, informatikos mokytojams, kompiuterių specialistams, studentams, moksleiviams.

ENMore than 5000 terms of graphic user interfaces and computer networking and main dialogue phrases in English, Lithuanian and French are provided in the glossary. “Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų terminų žodynas” (“The glossary of modern computer software and networking terms”) is based on the glossaries of “Jargon” translator. Therefore many of the glossary terms and messaging phrases are collected straight from “Windows” software. The terms and phrases used in “Windows” system and main software of “Microsoft“ company ”Notepad“, “Paint“, “Windows Explorer“, “Internet Explorer“, “Microsoft Outlook“ and “Microsoft Word“ are provided in the glossary. The glossary is supplemented with the main terms from the computer networking and Internet glossaries: ”NETGLOS English“, “NETGLOS Frakais“; bilingual English-French Internet glossary, dictionary of the Internet neologisms and dictionary of communications technology. It also contains the fundamental terms of “Microsoft Excel“, “Microsoft PowerPoint“ and “Microsoft Access“ software. “The glossary of modern computer software and networking terms” is the first computer glossary, where terms are also provided in French. The common English-Lithuanian and French-Lithuanian dictionaries, “Dabartinės lietuvių kalbos žodynas” (“The dictionary of contemporary Lithuanian”), “Lietuvių kalbos žodynas“ (“The dictionary of the Lithuanian language”), the official publication of the Commission of French Information Terminology, “Radioelektronikos terminų žodynas“ (“The glossary of radio-electronics) and other dictionaries were used in compiling this glossary. This glossary is intended for the lecturers of computer disciplines, teachers of informatics, computer specialists, students and schoolchildren.

ISBN:
5420015080
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4755
Updated:
2020-07-30 10:01:46
Metrics:
Views: 155
Export: