Keitimasis muzikos rinkmenomis P2P tinkluose: intelektinės nuosavybės aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Keitimasis muzikos rinkmenomis P2P tinkluose: intelektinės nuosavybės aspektai
Alternative Title:
P2P file sharing: copyright aspects
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 59, p. 72-87
Keywords:
LT
Intelektinės nuosavybės teisė; Autorinės teisės.
EN
Intellectual property rights; Copyright.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami keitimosi muzikos rinkmenomis P2P tinkluose teisiniai aspektai, susiję su intelektinės nuosavybės teisėmis. Autorė supažindina su šio populiaraus reiškinio problemomis, kurių kyla intelektinės nuosavybės teisių srityje, apžvelgia susijusią teismų praktiką bei teisinį reglamentavimą, visų pirma pagal 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, naująją 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo bei 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/31/ЕB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva). [Iš leidinio]

ENThe article discusses the legal issues in music exchange in P2P networks, related to copyrights. The author introduces the problems of this widespread phenomenon in the area of copyrights, reviews the relevant case law and legal regulation – primarily, Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, the new Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, and Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce).

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas : anglų-lietuvių-prancūzų kalbomis / Valerijonas Žalkauskas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 441 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5390
Updated:
2018-12-20 23:09:48
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: