Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos
Editors:
Viliūnas, Giedrius, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004.
Pages:
345 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė / G. Viliūnas — Straipsniai — Humanitariniai ir socialiniai mokslai XXI amžiuje: naujieji iššūkiai / Leonidas Donskis — Humanitariniai ir socialiniai mokslai Europos mokslinių tyrimų erdvėje / Audronė Glosienė — Humanitariniai ir socialiniai mokslai šiandieninėje Lietuvos mokslo politikoje / Giedrius Viliūnas — Priešakinių tyrimų institutai / Algis Krupavičius — Apžvalgos. Antropologija. Architektūrologija. Dailėtyra. Edukologija. Ekonomikos mokslas. Etnologija. Filosofijos mokslas. Tautosakos mokslas. Istorijos mokslas. Kalbotyra. Komunikacijos ir informacijos mokslai. Literatūros mokslas. Muzikologija. Politikos mokslai. Psichologija. Sociologija. Teatrologija. Teisės mokslas. Vadyba ir verslo administravimas — Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros strategija — Įžanga — Įvadas. Strategijos rengimo kontekstas. Rengėjai ir aprobacija. Strategijos santrauka — Situacijos analizė. Situacijos modelis. Aplinkos analizė. Išteklių analizė. SSGG matrica — Strategija. Lietuvos HSM misija, vizija ir plėtros prioritetai. Artimiausi strateginės plėtros tikslai ir uždaviniai. Strateginės plėtros uždavinių įgyvendinimo priemonės — Apie autorius — Santrumpos — Santrauka anglų kalba.
Keywords:
LT
Socialiniai mokslai; Socialinių mokslų raida; Socialinių mokslų strategija; Humanitariniai mokslai; Humanitarinių mokslų raida; Humanitarinių mokslų strategija.
EN
Social Sciences; Social Sciences Development; Social Sciences strategy; Humanities; Humanities Development; Humanities Strategy.
Summary / Abstract:

LTKnygoje publikuojami Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros strategijos rengimo darbo grupės parengti dokumentai. Per pusantrų veiklos metų grupė išanalizavo Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų vidaus padėtį, tarptautinės, ypač Europos Sąjungos, mokslo politikos kontekstą, apibūdino globalines nagrinėjamų mokslo krypčių raidos tendencijas ir parengė pluoštą šių mokslų plėtrai būtinų oficialių dokumentų, iš kurių svarbiausias buvo Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros strategijos projektas. Knyga susideda iš trijų dalių. Pirmojoje skelbiama keletas atraminių studijų, kuriose nagrinėjami svarbiausi Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų aplinkos dalykai: bendrosios šiuolaikinės humanistikos plėtros tendencijos (L. Donskis, „Humanitariniai ir socialiniai mokslai XXI amžiuje: naujieji iššūkiai“), Europos Sąjungos mokslo erdvė (A. Glosienė, „Humanitariniai ir socialiniai mokslai Europos mokslinių tyrimų erdvėje“), dabartinės Lietuvos mokslo politikos prielaidos (G. Viliūnas, „Humanitariniai ir socialiniai mokslai šiandieninėje Lietuvos mokslo politikoje“), vienas iš perspektyvių humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros skatinimo institucinių modelių (A. Krupavičius, „Priešakinių tyrimų institutai“). Antrojoje dalyje pateikiamos devyniolikos svarbiausių Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų krypčių ir šakų apžvalgos, kurias parengė grupės nariai ir papildomai pasitelkti ekspertai. Trečiojoje dalyje publikuojamas svarbiausias grupės parengtas dokumentas – Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros strategija.

ENThe present book publishes the documents prepared by the Working Group for the Strategy for Development of Lithuanian Social Sciences and Humanities. In one and a half years the Group analysed the situation of humanities and social sciences in Lithuania, the context of international and especially EU science policy, described the key global tendencies of development of analysed science branches, and prepared the official documents necessary for the development of these sciences, most important of which was the Project of the Strategy for Development of Lithuanian Humanities and Social Sciences. The book is comprised of three parts. The first presents several supporting studies hat analyse the essential subjects of Lithuanian humanities and social sciences: general tendencies of development of modern humanities (L. Donskis, “Humanitariniai ir Socialiniai Mokslai XXI Amžiuje: Naujieji Iššūkiai” (“Humanities and Social Sciences in the 21st Century: New Challenges”)), European Union scientific area (A. Glosienė, “Humanitariniai ir Socialiniai Mokslai Europos Mokslinių Tyrimų Erdvėje” (“Humanities and Social Sciences in the European Research Area”)), current presumptions of Lithuanian science policy (G. Viliūnas, “Humanitariniai ir Socialiniai Mokslai Šiandieninėje Lietuvos Mokslo Politikoje” (“Humanities and Social Sciences in Lithuanian Science Policy Today”)), and one of the promising institutional models for promotion of development of humanities and social sciences (A. Krupavičius, “Priešakinių Tyrimų Institutai” (“Institutes of Advanced Studies”)). The second part presents the overview of nineteen essential fields and branches of Lithuanian humanities and social sciences prepared by the members of the group and external experts. The third part publishes the most important document prepared by the Group: The Strategy for Development of Lithuanian Humanities and Social Sciences.

ISBN:
9986780624
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47332
Updated:
2020-07-28 20:33:50
Metrics:
Views: 53
Export: