Turizmo valdymo principai ir funkcijos vietiniame savivaldybių lygmenyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turizmo valdymo principai ir funkcijos vietiniame savivaldybių lygmenyje
Alternative Title:
Tourism governance principles and functions at the local level
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2013, Vol. 35, no. 1, p. 99-110
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Geras valdymas; Turizmo valdymo funkcijos; Turizmo valdymo principai; Vietinis savivaldybių turizmo valdymas
EN
Good governance; Local tourism governance; Tourism governance principles; Tourism management functions
Summary / Abstract:

LTTurizmo sektoriaus augimas globalinėje rinkoje sąlygoja turizmo, kaip vienos prioritetinių kryčių, vystymą vietiniame savivaldybių lygmenyje. Dėl didėjančios turizmo paklausos savivaldybės turizmą skatina tikėdamosi gauti pajamas iš turizmo, sukurti naujų darbo vietų bei paskatinti verslo paslaugų plėtrą. Tyrimo tikslas – nustatyti turizmo valdymo principus ir funkcijas vietiniame savivaldybių lygmenyje. Straipsnyje analizuojami turizmo valdymo principai vietiniame lygmenyje, nagrinėjamos iškylančios problemos. Atlikta turizmo valdymo analizė Lietuvos savivaldybėse: savivaldybių turizmo funkcijų teisinio reguliavimo analizė, ekspertų vertinimas. Teisės aktų analizė ir savivaldybių ekspertų vertinimas parodė, kad nacionalinio lygmens ir vietinio lygmens turizmo prioritetai yra skirtingi. Lietuvos savivaldybėse jaučiamas teigiamas ekonominis turizmo poveikis, o pagrindiniai turizmo plėtros tikslai susiję su turizmo infrastruktūros plėtra, rinkodaros priemonių įgyvendinimo būtinybe, turizmo paslaugų plėtra ir kokybės gerinimu. [Iš leidinio]

ENTourism sector growth within the global tourism market determines tourism as a priority area at the local level. Due to the increasing tourism demand local tourism government promotes tourism as a sector that creates new jobs, stimulates business development and increases tourism income. The aim of the research is to identify tourism governance principles and functions at the local level. This article analyzes the principles and challenges of tourism governance at the local level. There were used such methods as scientific literature analysis, documents analysis and synthesis, expert evaluation. The analysis of legislation and evaluation of local experts showed that national and local tourism priorities are dif-ferent. There is positive economic impact of tourism development in Lithuanian municipalities. Major tourism development goals at the local level related to the tourism infrastructure development, tourism marketing activities and improvement of tourism services quality. [From the publication]

ISSN:
1822-6760, 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47171
Updated:
2018-12-17 13:33:56
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: