Turizmo valdymo funkcijos ir jų subalansuotumas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turizmo valdymo funkcijos ir jų subalansuotumas Lietuvoje
Alternative Title:
Tourism management functions and their balance in Lithuania
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Turizmo planavimas; Turizmo politika; Turizmo valdymo funkcijos; Tourism management functions; Tourism planning; Tourism policy.
Keywords:
LT
Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami pagrindiniai turizmo politikos formavimo ypatumai, nagrinėjamas viešojo sektoriaus vaidmuo, planavimo tradicijų raida, pasaulinė turizmo valdymo patirtis. Straipsnyje siekiama nustatyti pagrindinius Lietuvos turizmo valdymo ypatumus. Kartu nagrinėjami turizmo valdymo aspektai, išskiriant šias pagrindines funkcijas: koordinavimą, planavimą, įstatymų leidybą ir reguliavimą, antreprenerystės, skatinimo ir interesų atstovavimo, pabrėžiant pagrindines praktikoje kylančias problemas. Turizmo valdymo teorinė ir empirinė analizė atskleidė svarbiausius Lietuvos turizmo sektoriaus planavimo bruožus: orientacija į kiekybinius rodiklius tikslus, tarpinstituciniai veiksmai nederinami, turizmo politikos ir jos įgyvendinimo projekcija į ekonominių rodiklių didinimą, darnios turizmo plėtros principų užuomazga. [Iš leidinio]

ENThe paper discusses the main features of the formation of tourism policy, analyses the role of the public sector, the development of planning traditions and the global experience of tourism management. The paper attempts to identify the key features of Lithuanian tourism management. It also analyses the aspects of tourism management and distinguishes the following key functions: coordination, planning, legislation and regulation, entrepreneurship, promotion and interest representation, emphasizing the main problems arising in practice. The theoretical and empirical analysis of tourism management revealed the main characteristics of the Lithuanian tourism sector planning: orientation to quantitative inputs and outputs, absence of coordination of inter-institutional actions, tourism policy making and implementation aimed at economic benefit, weak orientation to sustainable tourism development principles.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33033
Updated:
2018-12-17 13:06:38
Metrics:
Views: 61    Downloads: 21
Export: