Strateginio valdymo problemos Lietuvos savivaldybėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginio valdymo problemos Lietuvos savivaldybėse
Alternative Title:
Strategic management problems in Lithuanian municipalities
In the Journal:
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; Lietuvos savivaldybė; Savivaldybė; Strateginis valdymas; Subalansuotų rodiklių sistema; Tvari plėtra; Viešasis sektorius.
EN
Balanced scorecard; Municipalities; Municipality of Lithuania; Public sector; Strategic management; Strategių management; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – apžvelgti strateginio valdymo problematiką Lietuvos savivaldybėse. Paplitus strategijų kūrimo vajui, buvo tikėtasi suteikti savivaldybių veiklai kryptingumo, nukreipti ribotus žmogiškuosius, finansinius ir materialinius išteklius svarbiausiems uždaviniams spręsti. Deja, rezultatai ne visuomet atitiko lūkesčius. Straipsnyje nagrinėjamos priežastys, kurios neleidžia savivaldybėms pasinaudoti visais strateginio valdymo teikiamais privalumais. Viena svarbiausių tokių priežasčių – subalansuoto požiūrio, įgalinančio pažvelgti į strategiją iš kelių skirtingų perspektyvų, nustatant veiklos rodiklius, stoka; antra – nesėkmingas strateginių tikslų išskaidymas, leidžiantis į žemesnio lygio padalinius, nepakankama komunikacija šiuo klausimu su visų organizacijos lygių darbuotojais. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the strategic management practise in Lithuanian municipalities. With the spread of practice of development of strategies municipalities were expected to achieve outstanding results by directing their limited human, financial and material resources towards the most important objectives and tasks. However, the results in practise were often different from what was expected. The article reviews some possible reasons that prevent the municipalities from taking an advantage of all the benefits of strategic management. One of the most prominent among such reasons is lack of an integrated approach enabling to assess a strategy from several different perspectives. Another reason is unsuccessful cascading of scorecards to lower level units of the organization, insufficient linking of strategy with day-to-day operations, as well as lack of communication of the strategy to the organization's staff. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32726
Updated:
2018-12-17 13:05:55
Metrics:
Views: 94    Downloads: 13
Export: