Agrarinės aplinkosaugos priemonių ekonominio poveikio vertinimo metodiniai principai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Agrarinės aplinkosaugos priemonių ekonominio poveikio vertinimo metodiniai principai
Alternative Title:
Methodical principles of the economic impact assessment of agri-environmental measures
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2014, T. 36, Nr. 4, p. 810-822
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga / Environmental protection.
Summary / Abstract:

LTAgrarinės aplinkosaugos temos aktualumą sustiprina dideli finansiniai ištekliai, skiriami agrarinės aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti, tačiau jų poveikis tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmenimis Lietuvoje per mažai tyrinėtas. Šių priemonių įgyvendinimas daro įtaką žemės ūkio veiklos rezultatams: numatyti apribojimai lemia mažesnį pelną. Politikams tenka sunkus uždavinys – formuoti ir įgyvendinti veiksmingą agrarinės aplinkosaugos politiką, užtikrinančią ūkių gyvybingumą, o mokslininkams – parengti paramos sprendimams įrankius. Šio tyrimo tikslas yra parengti teorija pagrįstus metodinius principus agrarinės aplinkosaugos priemonių ekonominio poveikio vertinimo modeliui. Išanalizavus agrarinės aplinkosaugos priemonių ekonominio poveikio vertinimui rekomenduojamus metodus ir jų panaudojimo galimybes, parengti išsamūs teorinio agrarinės aplinkosaugos priemonių ekonominio poveikio vertinimo modelio sudarymo metodiniai principai, apimantys keletą lygmenų ir tinkamiausių naudoti metodų kompleksą. Naudojant siūlomus metodinius principus, galima parengti agrarinės aplinkosaugos politikos priemonių ekonominio poveikio vertinimo modelį, kuris leistų įvertinti agrarinės aplinkosaugos politikos priemonių ekonominį poveikį žemės ūkio sektoriui. Patikrinus empiriškai, jis galėtų pasitarnauti kaip teorija pagrįstas pagalbinis įrankis sprendimų priėmimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Agrarinė aplinkosauga; Agrarinė aplinkosauga, ekonominio poveikio vertinimas; Ekonominio poveikio vertinimas; Metodai; Socialinė atsakomybė; Agri-environment; Agri-environment protection; Assessment methods; Economic impact assessment; Methods; Social responsibility.

ENTopicality of the agri-environmental issues is based on the substantial financial resources, allocated for the implementation of agri-environmental measures. However their impact on both theoretical and practical levels in Lithuania is scarce explored. Implementation of agri-environmental measures has an impact on the results of agricultural activity: the implementation of the requirements lead to lower profits. Politicians meet a challenge – to develop and implement effective agri-environmental policy, ensuring the viability of the farms; researchers – to develop theory-based tools for the decision support. The objective of this research is to develop a theory based methodological principles for the model of the economic impact assessment of agri-environmental measures. On the basis of analysis carried out on the recommended methods and their application possibilities for the economic impact assessment of agri-environmental measures, the comprehensive methodological principles for the theoretical model of the economic impact assessment of agri-environmental measures were developed. The model includes a number of levels and the complex of the most appropriate methods. Using proposed methodological principles, the model of the economic impact assessment of agri-environmental measures can be developed. The model could enable to assess the economic impact of agri-environmental policy measures on agricultural sector. After the empirical verification, the model could serve as the theory-based support tool for the decision making. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2014.076
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59007
Updated:
2021-02-05 11:43:50
Metrics:
Views: 30    Downloads: 2
Export: