Pasaulio lietuvių bendruomenės istorijos tyrinėjimų pradžia : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasaulio lietuvių bendruomenės istorijos tyrinėjimų pradžia: recenzija
In the Journal:
Istorija [History]. 2012, Nr. 88, p. 70-74
Keywords:
LT
ALT; Amerikos lietuvių taryba; Daiva Simanavičiūtė; Disertacija; Emigracija; Išeivija; Lietuvių emigracija; Lietuvių išeivija; Migracija; PLB; Pasaulio lietuvių bendruomenė; VLIK; Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas.
EN
Daiva Simanavičiūtė; Dissertation; Emigration; Lithuanian American Council; Lithuanian World Community; Lithuanian emigrants; Lithuanian emigration; Migration; Supreme Committee for the Liberation of Lithuania; World Lithuanian community.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama 2008 metais apginta Daivos Simanavičiūtės humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertacija „Pasaulio lietuvių bendruomenės raida XX a. 5–8 dešimtmečiuose“. Pasaulio lietuvių bendruomenė buvo viena aktyviausių išeivijos organizacijų, o jos svarbiausias tikslas – įvairiomis formomis bei priemonėmis telkti ir remti visus užsienio lietuvius. Netenka abejoti dėl disertacijos tyrimo objekto svarbos. Autorė savo darbe pagrįstai dėmesį sutelkia į Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrimosi ir raidos aplinkybes, kurios buvo pakankamai komplikuotos. Disertacijoje yra pristatomos Pasaulio lietuvių organizavimo idėjų genezė ir patirtys, pasaulio lietuvių organizavimas po Antrojo pasaulinio karo, aprašomos Lietuvių bendruomenių kūrimo atskiruose kraštuose sąlygos ir ypatumai, politinės veiklos organizavimas XX a. 6–8 dešimtmečiuose. Recenzento nuomone, atliktas tyrimas yra svarus ir reikšmingas, tikslingai papildantis lietuvių emigracijos istorijai skirtų darbą sąrašą. Tačiau disertacijoje šalia aiškių, argumentuotų teiginių ir neginčijamų faktų pasitaiko ir abejotinų bei taisytinų vietų. Tikslinga būtų konkrečiau įvardinti tiriamo objekto chronologijos rėmus, preciziškiau apibrėžti naudojamus metodus, aktualiomis pozicijomis papildyti istoriografinę apžvalgą. Abejonių kelia pirmojo disertacijos skyriaus reikalingumas, nes jame yra iš esmės apibendrinama jau skelbta medžiaga. Reikalingas ir gilesnis žvilgsnis į Amerikos lietuvių tarybos veiklą bei atkreipti dėmesį į kitas abejotinas turinio vietas.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46823
Updated:
2018-12-17 13:28:32
Metrics:
Views: 71    Downloads: 1
Export: