Priemiestinio kraštovaizdžio vertinimo ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priemiestinio kraštovaizdžio vertinimo ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of peri-urban landscape evaluation
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2005, t. 29, Nr. 2, p. 81-89
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kraštovaizdis / Landscape; Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTMiesto užstatymo išorinė ekspansija (sprawl) yra vienas iš pagrindinių veiksnių, turinčių įtakos priemiesčių funkcinei kaitai bei ekonominei plėtrai. Plečiantis priemiesčiams, vis didesnė grėsmė kyla tradicinėms kaimo kraštovaizdžio vertybėms, gamtinės teritorijos išeikvojamos miesto užstatymo plėtrai. Lietuvai tapus ES nare, prognozuojami žymūs didžiųjų Lietuvos miestų ir ypač sostinės Vilniaus priemiesčio struktūros pokyčiai. Aptariami esminiai sąveikos tarp užstatymo plėtros bei neužstatyto kraštovaizdžio priemiestyje vertinimo kriterijai bei faktai. Straipsnio turinys remiasi užsienio mokslininkų sukaupta moksline bei praktine patirtimi. Aptariamas vartojamų sąvokų turinys, priemiestinio kraštovaizdžio samprata, vertinimo objektas, kriterijai, faktai. Ekosisteminio vertinimo pagrindu priemiestinis kraštovaizdis analizuojamas šiais aspektais: teritoriniais, morfologiniais, kontekstiniais-vizualiniais, estetiniais, sociokultūriniais, socialiniais bei ekologiniais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekologinis stabilumas; Estetinė Išraiška; Funkcionalumas, Ekologinis Stabilumas; Išorinė Ekspansija; Kraštovaizdis; Morfologinė struktūra; Priemiestinis kraštovaizdis; Priemiestis; Sociokultūrinis Suvokimas; Teritorinė struktūra; Užstatymo plėtra; Aesthetical Expression; Ecological Balance; Ecological stability; Functionality; Landscape; Morphological structure; Peri-urban Landscape; Sociocultural Perception; Sprawl; Suburb; Suburban landscape; Territorial structure; Urban Development; Urban Fringe.

ENThe physical sprawl of a town is one of the main factors having an influence on peri-urban functional development and economic expansion. After Lithuania became a member of the EU, it is predicted that the biggest towns and especially the capital of Vilnius will undergo considerable changes in its peri-urban structure. The aim of this paper is to discuss the evaluation criteria and facts of the interface between urban factors - urban development and open landscape - natural landscape, agricultural landscape, green recreational areas in peri-urban landscape. Foreign practical and theoretical works are the base of the study and discussion. The paper presents the main definitions concerning the theme. On the basis of an ecosystematic approach the evaluation aspects are classified into the following groups: territorial, morphological, contextual-visual, aesthetical, sociocultural, social and ecological groups. [Text from author]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46063
Updated:
2019-05-27 12:40:51
Metrics:
Views: 29
Export: