XIX a. lietuvių didaktinė proza: adresatas ir tekstas : mokomoji knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIX a. lietuvių didaktinė proza: adresatas ir tekstas: mokomoji knyga
Alternative Title:
XIX Century Lithuanian Didactic Prose: The Addressee and the Text
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2005.
Pages:
124 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Literatūra / Literature; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTStudijoje nagrinėjama XIX a. 38 dešimtmečių lietuvių didaktinė proza. Gilinamasi į adresato ir teksto santykius, XIX a. literatūrinės komunikacijos situaciją, skaitymo tradiciją XIX a. Lietuvos kaime, skaitytojo valstiečio ir knygos santykį ir pan. Čia apžvelgiamos didaktinės prozos poetikos dominantės: normatyviškumas, teksto modeliai, klajojantys siužetai, opozicijos principas, polifunkciškumas. Nagrinėjama ir XIX a. lietuvių didaktinių tekstų semantikos svarbesnieji aspektai: krikščioniškosios etikos raiška (ypač Dekalogo nuostatos, pamaldumo adoravimas ir kt.), Mokytojo  Mokinių santykis, seno žmogaus autoritetas, kova už blaivybę ir kt. Interpretuojami Simono Daukanto (17931864), Motiejaus Valančiaus (18011875), Antano Tatarės (18051889), Petro Gomaliauskio (18201868), Juozapo Silvestro Dovydaičio (18261882) ir kitų lietuvių didaktų kūriniai. Pagrindiniai žodžiai: XIX a. lietuvių didaktinė proza, adresatas, literatūrinė komunikacija, didaktinis modelis, didaktinio teksto semantika ir poetika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Švietimo kultūra; Didaktinė proza; Žanriniai modeliai; Klajojantys siužetai; Adresatas; Teksto sinkretiškumas; Polifunkciškumas; Normatyviškumas; Literatūrinė komunikacija; Apšvieta; Alfabetizavimas.

ENThe study analyses Lithuanian didactic prose of the 1820s - 1870s. It studies the relationship between the addressee and the text, XIX century literary communication, reading traditions in the Lithuanian countryside in the XIX century, the relationship between a peasant reader and a book, etc. It provides an overview of the dominants of didactic prose poetics: normativeness, text models, nomadic plots, opposition principle, and polyfunctionality. It also analyses more important aspects of the semantics of XIX century Lithuanian didactic texts: expression of Christian ethics (particularly Decalogue provisions, adoration of godliness, etc.), the relationship between the Teacher and Followers, the authority of an elderly person, the fight for temperance, etc. It interprets works by Simonas Daukantas (17931864), Motiejus Valančius (18011875), Antanas Tatarė (18051889), Petras Gomaliauskis (18201868), Juozapas Silvestras Dovydaitis (18261882) and other Lithuanian didactic writers.

ISBN:
998638575X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/387
Updated:
2013-04-28 15:16:16
Metrics:
Views: 35
Export: