Humanistinių vertybių ugdymo pasakomis galimybės jaunesniajame mokykliniame amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Humanistinių vertybių ugdymo pasakomis galimybės jaunesniajame mokykliniame amžiuje
Alternative Title:
Possibilities of developing humanistic values of juniors schoolchildren with the help of fairy-tales
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2006, t. 1, p. 502-507
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Tautosaka / Folklore; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTPasaka – vienas iš daugelio etninės kultūros vertybių sistemos elementų, tai – tautos sukurta sakytinė vertybė, kurioje sukuptas praeities kartų patyrimas, įgavęs savitą tautos tradicinės ir dvasinės kultūros raišką. Pasakose, kaip ir visoje etninėje kultūroje, kaupėsi žmogaus patyrimas nuo pat jo egzistencijos pradžios – buvo išsaugoma viskas, kas žmogui atrodė šventa naudinga, gražu, reikalinga. Humanistinio ugdymo aspektu ypač vertingos tokios pasakomis propaguojamos gyvenimiškos idėjos: 1) mus supantis pasaulis yra gyvas, bet kuriuo momentu visi gali su mumis kalbėtis. Ši idėja svarbi formuojant rūpestingumo, globos, pareigos ir atsakomybės jausmą viskam, kas mus supa: žmonėms, gamtai ir netgi daiktams. 2) kiekvienas mus supančiame pasaulyje geba savarankiškai veikti ir turi teisę į asmeninį gyvenimą. Ši idėja svarbi formuojant pasiruošimą priimti kitą tokį, koks jis yra. 3) blogio ir gėrio poliarizacija, gėrio pergalė. Idėja svarbi vidinės drąsos palaikymui ir gėrio siekiui. 4) kas lengvai gaunama, lengvai prarandama. Idėja svarbi formuojant užsibrėžto tikslo siekimą ir valios ugdymą. 5) mus supa daugybė pagalbininkų, tačiau jie padeda tik tada, kai mes nesugebame susidoroti su iškilusiais sunkumais patys. Ši idėja turi įtakos formuojant savarankiškumo jausmą ir pasitikėjimą kitais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Humanistinės vertybės; Pasakų pamokos; Analizė ir interpretacija; Humanistinis ugdymas; Human values; Lessons of tales; Analysis and interpretation.

ENFairy-tale is one of the elements of the system of values of ethnic culture. It is an oral value created by the people which stores the experience of earlier generations and possesses a particular expression of the people’s traditional and spiritual culture. Fairy-tales like the entire ethnic culture has been accumulating human experience from the very start of the existence of humankind– they have preserved everything what the human being considered to be useful, holy, beautiful and necessary. From the humanistic education point of view, the following life-related ideas expressed by fairy-tales are especially valuable: 1) the surrounding world is alive and everything and anybody may speak with us at any moment. This idea is important in building up the feeling of carefulness, guardianship, duty and responsibility with regard to everything and everybody that surrounds us – human beings, nature and even things. 2) Everything and everybody that surrounds us is capable of independent acting and has the right to a personal life. This idea is significant in preparing the persons to treat another person the way he/she is. 3) Polarisation of the good and the evil, victory of the good. The idea is relevant for the maintenance of the inner courage and striving for the good. 4) Easy come, easy go. The idea is important in building up striving for the set goal and developing will. 5) We are surrounded by a lot of assistants but they help only when we ourselves are incapable of overcoming difficulties. This idea is effective in building up independence and confidence in others.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4583
Updated:
2018-12-20 23:09:19
Metrics:
Views: 31    Downloads: 6
Export: