Development of business partner selection

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of business partner selection
Alternative Title:
Verslo partnerių atrankos tobulinimas
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 73, p. 7-18
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateiktas verslo partnerių atrankos modelis, leidžiantis iš esmės padidinti sprendimų pagrįstumą. Modelį sudaro šeši tarpusavyje susiję komponentai: partnerių paieška, preliminari atranka, kompleksinis įvertinimas, derybų su potencialiais partneriais, sutarčių sudarymo, sutarčių vykdymo monitoringas. Komponentų ryšiai ir visų uždavinių sprendimas grindžiamas partnerystės objektų ir galimų bei esamų verslo partnerių integruota duomenų baze. Kompleksinis partnerių vertinimas traktuojamas kaip daugiakriterinis alternatyvų rangavimo uždavinys, sprendžiamas taikant trijų pakopų kriterijų sistemą. Ji grindžiama logika, kurią diktuoja tokie svarbiausi veiksniai: įvairiapusiško įvertinimo poreikis, partnerystės objektų įvairovė, verslo partnerių įvairovė, sprendimus priimančių subjektų prioritetų ir jų derinių įvairovė, alternatyvų (verslo partnerių) lyginimo būtinybė. Numatyti du valdomi kriterijų sistemos parametrai - žemiausios pakopos kriterijų rinkinys ir šios bei vidurinės pakopos kriterijų reikšmingumai - daro sistemą lanksčią, pritaikomą įvairiomis sąlygomis, o kiekybiniai vertinimai užtikrina sprendimų objektyvumą. Remiantis nagrinėjamos srities metodinio pobūdžio darbų analize ir empiriniais ieškojimais, parengtas vidurinės pakopos kriterijų sąrašas. Skirtingai nuo jų, dėl partnerių ir partnerystės objektų įvairovės ir būtinumo atsižvelgti į specifines sąlygas, bendras žemiausios pakopos kriterijų sąrašas nėra tikslingas, todėl autoriai apsiribojo orientacinio šių kriterijų sąrašo sudarymu. Eksperimentas, atliktas realaus praktikos atvejo pavyzdžiu, patvirtino praktinį siūlomo modelio priimtinumą.Reikšminiai žodžiai: Verslo partneriai; Atranka; Kompleksinis modelis; Multikriterinis vertinimas; Business partners; Selection; Complex model; Multicriteria assessment.

ENThe paper presents an integrative approach to business partner selection, aimed at increasing the economic validity of decision-making. The proposed model consists of the following six interrelated components: searching for partners, preliminary selection, complex assessment, negotiating with potential partners, signing of contracts, monitoring of contract implementation. Links among the components and solution of all the above tasks using the model are supported by an integrated database of partnership objects and potential as well as actual business partners. In this context, assessment of business partners is considered as a multicriteria task of ranking alternatives. The similarity function of partnership objects as well as a three-level-criteria system are adapted for solving this task. A case study is conducted to illustrate the feasibility of the proposed model, and the test results confirm its suitability. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6617
Updated:
2018-12-17 11:49:24
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: