Julius Gaidelis - namų ilgesio dainius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Julius Gaidelis - namų ilgesio dainius
Publication Data:
Vilnius : [Petro ofsetas], 2008.
Pages:
246 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Curriculum vitae su papildymais ir komentarais — Tėvynėje — Emigracijos verpetuose — Vėl su muzika — Į muzikos mokslo ir darbų aukštumas — Gyvenimo patirties dovanos ir netektys — Kūrėjas ir žmogus — Namų ilgesio dainius — Du pasirinkimai – du gaideliai — Absoliučiosios muzikos magija — Gruodiškosios tradicijos svertai — Savais bėgiais — Trečiasis kvėpavimas — Antrasis pasirinkimas: žodis ir garsas — Išlikti ir nepasiduoti — Sacrum šviesos spinduliuose — Plačiai užsimojus — Tebūnie opera — Trap dviejų krantų — Svarbesnieji dainiškosios melodikos bruožai — Apie instrumetinių kūrinių temas — Tektonika. Linijinė teksto orientacija — Tarp tonalumo ir atonalumo — Apie instrumentinių spalvų žaidimus — Post scriptum — Priedai: Kūrinių bibliografija; Diskografija / parengė Vytautas Strolia; J. Gaidelio straipsniai ir interviu; Straipsnių apie J. Gaidelį bibliografija; Pagrindinės gyvenimo ir kūrybos datos; Asmenvardžių rodyklė; Santrauka anglų kalba.
Keywords:
LT
Julius Gaidelis; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration; Muzika / Music; Opera. Operetė. Vodevilis / Opera. Operetta. Vaudeville.
Summary / Abstract:

LTJulius Gaidelis – kompozitorius, choro dirigentas ir pedagogas, į Lietuvos muzikinę sceną atėjo ketvirtojo dešimtmečio viduryje, spėjo sukurti nemažai stambių kūrinių, pasižyminčių nauju muzikiniu mąstymu, be to, papildyti to meto taikomąjį, populiarųjį repertuarą. J. Gaidelio muzika yra aiškių spalvų ir kontūrų, jai būdingas nostalgijos kartėlis ir benamio savijauta, ji svyruoja tarp graudulio ir patetikos, tragiškai nuspalvintų proveržių, akivaizdūs tautiniai skambesio atgarsiai. Kompozitoriui artimas dedukcijos metodas, pagrįstas muzikinio mąstymo būdu. Stambūs šio autoriaus instrumentiniai veikalai asimiliuoja epinės dramaturgijos (ciklo ir sonatinių dalių struktūrinė simetrija, variantinis tėkmės organizavimo metodas) ir dramatinio simfonizmo principus (aktyvi plėtotė, ekspresija, kraštutinės įtampos kupinos kulminacijos, aukštos tesitūros). Ši sintezė turėjo įtakos išsirutuliojant reikšmingai J. Gaidelio muzikinio teksto ypatybei – laipsniškam kūrinio tapsmui iš pirminio motyvo, lemiančio visumos garsinę vienovę. Kompozitorius gebėjo išlaikyti mintį ir ją chameleoniškai keisti, nutolti nuo pagrindinių modelių ir vėl prie jų grįžti. Jis kūrė greitai ir be didesnių profesinių pastangų, bet jo produktyvumą nuolat trikdė nesibaigianti kova dėl elementariausių egzistencinių dalykų, kaustė hermetiška lietuvių bendruomenės aplinka. Monografija apima tris turinio plotmes: 1) kompozitoriaus gyvenimas, veikla, asmens bruožai, siekiai ir idėjos; 2) absoliučiosios muzikos kūrinių, vokalinių, vokalinių instrumentinių žanrų panoramos; 3) muzikinio mąstymo, stiliaus bruožai.Reikšminiai žodžiai: Choro dirigentas; Curiculum vitae; Išeivija; Julius Gaidelis; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Kompozitorius; Lietuvių muzika; Muzikos stilius; Opera; Simfonijos; Vokaliniai-instrumentiniai žanrai; Vokietija (Germany); Choral conductor; Curiculum vitae; Julius Gaidelis; Komposer; Lithuania, Germany, United States; Lithuanian exodus; Lithuanian music; Musical style; Opera; Symphonies; Vocal-instrumental genres.

ENJulius Gaidelis was a composer, choir conductor and educator, who appeared on the Lithuanian musical stage in the middle of the 1930s and created a number of large works which distinguished by new musical thinking and extended the applied and pop repertoire of the time. Gaidelis’s music is characterised by bright colours and a clear outline, nostalgic bitterness and the feeling of homelessness, it ranges from sorrow to pathetic, tragically-coloured breakthroughs, national echoes of the sound are evident. The deductive method, which is based on the way of musical thinking, is favoured by the composer. Large-scope instrumental works by this author assimilate the structural symmetry of epical dramaturgy (structural symmetry of the cycle and sonata parts, the alternative method of flow organisation) and principles of dramatic symphonism (active development, expression, extreme culminations full of tension, high tessituras). Such synthesis had an impact on the development of a significant feature of Gaidelis’s musical text – gradual transformation of the work from the primary motif determining the acoustic unity of the whole. The composer was able to retain the thought and change it like a chameleon, digress from the main models and come back them again. He created rapidly and without any greater professional efforts but his productivity was constantly disturbed by never-ending fight for basic existential things; he was constrained by hermetic environment of the Lithuanian society. The monograph covers three dimensions of the content: 1) the composer’s life, creative path, personality traits, objectives and ideas; 2) panoramic overviews of pieces of absolute music, vocal, vocal-instrumental genres; 3) features of musical thinking and style.

ISBN:
9789955815761
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18209
Updated:
2020-11-04 20:30:07
Metrics:
Views: 73
Export: