Jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos : stebėsenos indikatorių paieškos problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos: stebėsenos indikatorių paieškos problema
Alternative Title:
Youth and young adults social exclusion and living conditions: development of monitoring indicators
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2012, t. 23, Nr. 2, p. 119-127
Keywords:
LT
Gyvenimo sąlygos; Jauni suaugusieji; Jaunimas; Skurdas; Socialinė atskirtis; Stebėsenos indikatoriai.
EN
Indicators; Living conditions; Monitoring; Monitoring indicators; Poverty; Social exclusion; Young adults; Youth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos. Pirmoje straipsnio dalyje apžvelgiamos socialinės atskirties bei gyvenimo sąlygų koncepcijos, aptariamos jaunimo ir jaunų suaugusiųjų, kaip socialinės atskirties grupės, charakteristikos, antrojoje – socialinės atskirties matavimo metodologiniai klausimai. Trečioje dalyje pateikiama originali jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinės atskirties ir gyvenimo sąlygų stebėsenos metodologija bei indikatoriai, kurie galėtų būti naudojami moksliniams ir viešojo administravimo tikslams. Nustatytos pagrindinės jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinės atskirties ir gyvenimo sąlygų tyrimui aktualios dimensijos: užimtumas, pajamos, švietimas, sveikatos būklė ir socialinių paslaugų prieinamumas / pasiekiamumas, apsirūpinimas būstu, socialiniai santykiai, deviacija / anomalija, migracija / regioniniai skirtumai, pilietinis ir politinis dalyvavimas bei socialiniai demografiniai rodikliai. Makrolygmens indikatoriai orientuoti į rodiklius, renkamus Lietuvos ir ES statistikos tarnybų. Mikrolygmens indikatoriai paremti subjektyviais respondentų požiūriais, nuostatomis ir t. t. [Iš leidinio]

ENPaper is aimed to analyse the development of indicators for youth and young adults social exclusion and living conditions. The first part of the paper presents analysis of social exclusion and to this issue related concepts: social deprivation, poverty etc. The main characteristics of youth and young adults as a social exclusion group were discussed. The second part of the paper is devoted to the methodological questions of social exclusion (measurement and indicators). The third part of the paper presents original monitoring methodology and indicators of youth and young adults social exclusion and living conditions. These indicators could be successfully applied for scientific and public administration purposes. The following dimensions of youth and young adults social exclusion and living conditions were identified: employment, income, education, health status, accessability to social services, housing, social relationships, deviance / anomy, migration / regional differencies, civic, political participation and sociodemographic indicators. Macro-level indicators were oriented towards indicators that are collected by the Lithuanian and EU statistical offices and departments. Micro-level indicators were based on subjective attitudes of respondents / informants. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44684
Updated:
2019-02-10 19:21:17
Metrics:
Views: 17    Downloads: 9
Export: