Vaikų socializacijos centrų kultūros ir jų ugdytinių socializacijos sąsajos, ugdytinių ir pedagogų požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų socializacijos centrų kultūros ir jų ugdytinių socializacijos sąsajos, ugdytinių ir pedagogų požiūriu
Alternative Title:
Correlation between the culture of children socialization centers and student socialization: the aspect of student and pedagogue viewpoint
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2012, Nr. 21 (32), p. 31-44
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Organizacijos kultūra; Socializacija; Ugdytiniai; Vaikų socializacijos centras; Center of children socialization; Children socialization center; Organization Culture; Organizational culture; Pupils; Socialization.
Keywords:
LT
Organizacijos kultūra; Socializacija / Socialization; Ugdymas / Education; Vaikai / Children; Vaikų socializacijos centras.
EN
Organization Culture; Organizational culture; Pupils.
Summary / Abstract:

LTVaikų socializacijos centro kaip netradicinės bendrojo ugdymo mokyklos veiklos turinys apima ne tik švietimo darbo ir pagalbos organizavimą, todėl ugdytinių socializacija vaikų socializacijos centruose laikytina sėkmingo sugrįžimo į sociumą ir integravimosi visuomenėje pagrindu. Atskleidus vaikų socializacijos centrų kultūros ir ugdytinių socializacijos proceso per vertybes, normas, nuostatas, elgesio taisykles ir kitas sąsajas, darytina prielaida, kad vaikų socializacijos centrų kultūros perėmimas yra viena svarbiausių pozityviosios socializacijos sąlygų. Šiame straipsnyje analizuojami vaikų socializacijos centrų kultūros veiksniai ugdytinių socializacijai, ugdytinių ir pedagogų požiūriu. Aptariami empirinio tyrimo rezultatai, išryškinant svarbiausius aspektus, siekiant gerinti socializacijos sąlygas šiose švietimo organizacijose. [Iš leidinio]

ENThe content of the activities of the children’s socialization centre as a non-traditional general education school covers not only the organisation of education work and assistance; therefore, children’s socialization in such centres should be considered a basis for successful return to the social environment and integration in society. Having revealed the connections of the culture of children’s socialization centres and children’s socialization process through values, norms, attitudes, rules of behaviour, etc., the paper assumes that the takeover of culture of children’s socialization centres is one of the most important conditions of positive socialization. The paper analyses the factors of culture of children’s socialization centres for children’s socialization with regard to children and pedagogues. It discusses the results of the empirical study, pointing out the key aspects, seeking to improve socialization conditions in these educational organisations.

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44426
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 21    Downloads: 11
Export: