Andragogų požiūrio į tinklaveiką paramos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Andragogų požiūrio į tinklaveiką paramos / pagalbos suaugusiam besimokančiajam aspektu empirinis tyrimas
Alternative Title:
Empirical research of the andragogues’ attitude towards networking in the area of help / assistance for adult learner
In the Journal:
Andragogika. 2012, Nr. 3, p. 142-164
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Andragogas; Besimokančiajam; Mokymosi aplinka; Parama / pagalba suaugusiam; Parama / pagalba suaugusiam besimokančiajam; Tinklas; Tinklaveika; Tinklaveikos visuomenė; Learner network society; Nepateikiami; Network-ADV; Networking; Support / help adult; The learning environment.
Keywords:
LT
Besimokančiajam; Ekonominė parama / Economic support; Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Tinklas; Tinklaveika; Tinklaveikos visuomenė.
EN
Learner network society; learning environment; Nepateikiami; Network-ADV; Networking.
Summary / Abstract:

LTAndragogo veikloje tinklaveika kaip reiškinys sukuria didžiulę pridėtinę vertę ne tik andragoginio proceso organizavimo aspektu, bet visose penkiose mokslininkų išskirtose andragogo veiklos srityse: konceptualizavimo, realizavimo, vertinimo, paramos ir pagalbos, vadybos (Jatkauskienė ir kt., 2010). Straipsnyje nagrinėjamas andragogų požiūris į tinklaveiką paramos / pagalbos suaugusiam besimokančiajam aspektu, siekiant nustatyti, kokios tinklaveikos charakteristikos laiduoja profesionalią paramą / pagalbą besimokančiajam. Analizė plėtojama, atskleidžiant tinklaveikos parametrus andragogikos mokslo kontekste, pagrindžiant ją kaip veiksmingą priemonę tiek andragogų profesiniam tobulėjimui, tiek mokymosi aplinkos gerinimui. Parengta metodika, tyrimo rezultatai galėtų padėti andragogų veiklos tinkle charakteristikų svarbai įsivertinti. [Iš leidinio]

ENIn the article there is highlighted andragogues’ attitude towards the networking in the aspect of help / assistance for adult learner. Due of this, there were defined the networking characteristics that guarantee professional help / assistance to adult learner. The analysis has been proceeded in order to reveal the networking parameters in the andragogy context, justifying it as an effective tool both for the andragogue’s professional development and learning environment improvement. The research methods, results are to be utilised to assess the importance of the andragogue’s networking characteristics. The object of the article – networking and andragogue’s professional help / assistance to adult learner. The aim – to analyse theoretically and prove empirically the networking characteristics in the sphere of andragogue’s help / assistance to adult learner activity. The empirical method used: diagnostical research-questioning. Statistical method used – analysis of questionnaires, using SPSS software for data processing. The methodological approach: networking has been regarded as social capital, emphasizing ties among network participants and that has been described by the Social Exchange Theory; the theory of Social Learning that reveal learning as social participation concerning andragogues’ professional group. The article consists of three chapters defining mainly: 1) the theoretical basis of the research, 2) the research proceeding, 3) results of investigation and its interpretation. [From the publication]

ISSN:
2029-6894
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44264
Updated:
2020-04-21 21:12:52
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: