Andragoginė sąveika : nuo habitualizacijos link transformuojančiojo mokymosi

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Andragoginė sąveika: nuo habitualizacijos link transformuojančiojo mokymosi
Alternative Title:
Andragogic interaction: from habitualization to transformative learning
In the Journal:
Andragogika. 2011, Nr. 1, p. 19-30
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Andragoginė sąveika; Habitualizacija; Kritinė refleksija; Patirtis; Transformuojantysis mokymas; Andragogic interaction; Critical reflection; Experience; Habitualization; Transformational learning.
Keywords:
LT
Habitualizacija; Patirtis; Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Transformuojantysis mokymas.
EN
Andragogic interaction; Critical reflection; Experience; Habitualization; Transformational learning.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama andragoginė sąveika, grindžiama sąveikaujančių joje asmenų (suaugusiojo, andragogo, kitų besimokančiųjų grupėje) santykių glaudumu. Akcentuojama, kad tokioje sąveikoje labai svarbus yra tarpusavio bendravimas, skatinantis konstruoti ir transformuoti žinias, kai besimokantieji bendradarbiaudami kuria naujas koncepcijas ir įgūdžius. Todėl dėmesys straipsnyje telkiamas į tai, kad andragoginėje sąveikoje kiekvienas suaugusysis mokymosi procese veikia, mąsto skirtingai: nuo habitualizacijos (stereotipinio pasikartojančio elgesio modelio įvairiose mokymosi situacijose) iki transformuojančiojo mokymosi, kuris padeda jiems tapti kritiškai sąmoningiems. Straipsnyje aptariant habitualizacijos sampratą, jos raišką andragoginėje sąveikoje, išryškinamas labiau neigiamas habitualizacijos poveikis suaugusiųjų mokymuisi nei teigiamas. Analizuojami suaugusiųjų, turinčių habitualizuotą mokymosi patirtį, patiriami mokymosi sunkumai, kurie kartais net veda prie abejingo arba priešiško mokymosi arba nesimokymo. Pasitelkus J. Mezirow sukurtą perspektyvos transformacijos teoriją, siekiama atskleisti, kaip besimokantieji gali įveikti ir sutraukyti habitualizuotą mokymosi patirtį bei transformuoti mokymąsi, t. y. tobulinti, gilinti ir taisyti savo žinių statinius. Teorinė transformuojančiojo mokymosi analizė pagrindžia ir konceptualizuoja andragoginės sąveikos esmę suaugusiųjų mokymosi procese ir kartu natūraliai eliminuoja habitualizuotą besimokančiųjų mokymosi patirtį. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses andragogic interaction, based on the closeness of relationships of interacting persons (adult, andragogue, other learners in the group). Mutual communication is very important in this interaction; it leads to the process of knowledge construction and transformation, when learners cooperate in the development of new conceptions and skills. The paper focuses on the fact that learners act and think differently in andragogic interaction: from habitualization (stereotyped recurring behaviour in different learning situations) to transformative learning that helps them to become critically aware. When discussing the concept of habitualization and its expression in andragogic interaction a more negative than positive habitualization impact on adult learning is highlighted. The paper analyses the learning difficulties faced by adults who have a habitual learning experience, which may sometimes lead to indifferent or hostile learning or non-learning. Based on J. Mezirow’s theory on transformation of perspective, the paper seeks to reveal how learners may overcome and eliminate their habitual learning experience as well as transform learning, i.e. to improve, deepen and correct their knowledge. The theoretical analysis of transforming learning substantiates and conceptualizes the essence of andragogic interaction in the process of adult learning and naturally eliminates habitual learning experience.

ISSN:
2029-6894
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32952
Updated:
2018-12-17 13:06:28
Metrics:
Views: 35    Downloads: 5
Export: