Personalo ugdymo vieta XXI amžiaus organizacijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Personalo ugdymo vieta XXI amžiaus organizacijoje
Alternative Title:
Place of personnel development in organization of XXI century
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 13, t. 1, p. 230-239. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje
Keywords:
LT
Efektyvumas; Nuolat besimokanti organizacija; Personalo ugdymas; Personalo ugdymas, žmonių ištekliai, besimokanti organizacija, efektyvumas, vertinimas; Vertinimas; Žmonių ištekliai.
EN
Efficiency; Evaluation; Human resource; Personnel development, human resource, learning organization, efficiency, evaluation; Personnel training and development; Total learning organization.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu intensyviai yra propaguojama ateities organizacijos koncepcija, kurioje suformuluojami reikalavimai XXI amžiaus įmonei. Apie tokią organizaciją rašo tokie mokslininkai kaip P.Drucker (1999), S.K.Ho (1999), P.M.Senge (1994), Č.Hendy (1995), E.Bruking (2001) ir kt. Naujai XXI amžiaus įmonei didžiulę reikšmę turės toks veiksnys kaip informacija. Nauja informacinė technika ir technologija iš esmės pakeitė darbą, kuriame vis mažiau lieka fizinio ir vis daugiau atsiranda protinio darbo elementų. Todėl šiandieninė, o ypač ateities visuomenė tai informacinė, nuolat besimokanti visuomenė. Tokios visuomenės formavimas neįmanomas be jos sudėtinių elementų atitinkamo perorientavimo pagal informacinės visuomenės reikalavimus. Persiorientuoti turi tiek visuomeninės, tiek mokslo-mokymo organizacijos, tiek verslo įmonės. Valdant informaciją ir siekiant nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo labai svarbų vaidmenį atlieka personalo ugdymas. Šio straipsnio tikslas yra aptarti šiuolaikinės organizacijos personalo ugdymo ypatumus, jos funkcijas atliekančių tarnybų ir specialistų naujausias veiklos tendencijas, problematiką bei personalo ugdymo sistemos įvertinimo būdus. Objektas yra personalo ugdymo sistema ir nuolat besimokanti organizacija. Metodai, mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė, apibendrinimo metodas ir išvadų formavimas. [Iš Įvado]

ENFor the new enterprise of XXI century such factor, as information will have huge importance. New information technique and technology have changed work in essence, in which less and less remain manual work and appear more and more mental work elements. The spread of new technologies will revolutionize not only how we manage, but also how and what we learn. In this new work culture, human information and technology resources take centre stage. Therefore modem-day, and particularly future society is informative, continuously learning society. Formation of such society is impossible without its constituent elements appropriate re-orientation according to requirements of informative society. To re-orientate has both public and science-educating organizations, as well as business enterprises. While controlling information and seeking continuous training and development personnel training plays very important role. In this article problems and possibilities of personnel development are described. Three possible models of personnel development systems evaluation are mentioned in this article too. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44194
Updated:
2018-12-17 11:17:51
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: