Liminalumas kaip baltiškosios tapatybės stiprėjimo veiksnys. Lietuvių ir latvių egzodo romanų tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liminalumas kaip baltiškosios tapatybės stiprėjimo veiksnys. Lietuvių ir latvių egzodo romanų tyrimas
Alternative Title:
Liminality as a factor of the Baltic identity becoming stronger. A study of Lithuanian and Latvian Exile novels
In the Book:
Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai / sudarė Violeta Meiliūnaitė, Nadežda Morozova. Vilnius: Petro ofsetas, 2012. p. 225-238. (Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai ; 4)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltiškoji tapatybė; Egzodas; Latvių romanas; Lietuvių ir latvių literatūra; Lietuvių romanas; Liminalumas; Victor Turner; Baltic identity; Exile; Latvian novel; Liminality; Lithuanian and Latvian literature; Lithuanian novel; Victor Turner.
Keywords:
LT
Baltiškoji tapatybė; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Latvių romanas; Lietuvių ir latvių literatūra; Lietuvių romanas; Liminalumas; Tremtis. Tremtiniai / Deportees. Exile; Victor Turner.
EN
Baltic identity; Latvian novel; Liminality; Lithuanian and Latvian literature; Lithuanian novel.
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44005
Updated:
2018-01-31 14:44:00
Metrics:
Views: 21
Export: