Meninė kūryba ir politinės altervencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meninė kūryba ir politinės altervencijos
Alternative Title:
Artistic creativity and political alterventions
In the Journal:
Inter-studia humanitatis. 2012, Nr. 14, p. 7-36. Kūrybiškumo galimybės kintančio socialumo kontekste
Keywords:
LT
Alternatyva; G. Deleuze; Meninė kūryba; Negatyvioji dialektika; Politinės altervencijos; Socialinė inžinierija; Socialinės ir politinės alternatyvos; T.Adorno; Transformacija.
EN
Alternative; Artistic creation; Artistical creativity; Artitical creative work; Negative dialectic; Political altervention; Social and political alternatives; Social engineering; T. Adorno; Transformation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra aptarti socialinių ir politinių alternatyvų meninį kūrimą, diegimą ir pateikti jų ribų bei simuliacijos kritiką. Todėl straipsnyje atskleidžiama T. Adorno negatyviosios dialektikos svarba, analizuojamos jo pasekėjų empirinės bei sąmonės alternatyvos. Straipsnyje interpretuojamos socialinės-politinės meninės idėjos, tiesiogiai nekylančios iš a priori socialinių ir politinių postulatų, dažniausiai suformuluotų valstybiniuose universitetuose ir tyrimų institutuose. Svarstomas meninės transgresijos vaidmuo propaguojant Svetimą: svetimas idėjas, prasmes, klaidas, mitus, vizijas. Didžiausia prieštara kyla tarp socialinės inžinerijos ir meninių veiklų. Straipsnyje analizuojama sąmoninga meninė veikla, parodanti Kitą, Svetimą ir alternatyvas – altervencijas. Meninė veikla išjudina pasaulėjautos pamatus, skatina keisti, transformuoti komunikacines, juslumo, stiliaus erdves. Ypatingas dėmesys skiriamas aktyvioms poveikio priemonėms: agitacijai, gatvių akcijoms, kontrpropagandai, transformacijų savikritikai, apšvietos ir mito dialektikai. Pagrindinės straipsnio idėjos paremtos T. Adorno, G. Deleuze, F. Guattari, A. Negri, M. Hardt‘o koncepcijomis. Straipsnyje gvildenami pankroko grupės „Liapis Trubeckoj“ agitacijos, judėjimų „Užimk X“ pavyzdžiai, kūno be organų ir panašių mitų (pvz., gorgonės Medūzos istorija) politinės idėjos. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe aim of the article is to considered artistic creation of social and political alternatives and active providing of them, making alterventions. Importance of Negative dialectics of Adorno and his followers in the analysis of empirical and conscious alternatives is explained for these purposes. The article interprets social-political artistic ideas that do not follow from a priori social and political postulates mostly formulated in the state universities and research institutes. The role of artistic transgression in the providing of Aliens: alien ideas, significances, mistakes, myths, visions are considered in the article. The most important opposition is between social engineering and unconscious artistic projects. The article chooses analysis of conscious artistic projects to provide Other, Aliens and alternatives - alterventions. Art activities enliven grounds of world views and stimulate to change, to transform communicational, sensible, and style spaces. The article pays special attention to the active forms of acting: agitations, street political actions, creation of alternative cultural spaces and criticizes propaganda, ambiguities of Deterritorialization. The main ideas in the article are based on the disputation of the concepts of T. Adorno, G. Deleuze, F. Guattari, A. Negri, M. Hardt. The article considers main examples of punk rock agitation by band Liapis Trabeckoj, activism of Occupy X, political ideas of body without organs and related myths, for example Medusa Gorgona. [From the publication]

ISSN:
1822-1114
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43591
Updated:
2018-12-17 13:22:55
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: