Peculiarities in construction of segmentation models : theory and practice

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Peculiarities in construction of segmentation models: theory and practice
Alternative Title:
Segmentavimo modelių sudarymo ypatumai: teorija ir praktika
In the Journal:
Business, management and education. 2011, Vol. 9, no. 2, p. 171-184
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Segmentavimas; Segmentavimo modelis; Strateginė rinkodara; Verslo modelis; Business model; Segmentation; Segmentation model; Strategic marketing.
Keywords:
LT
Segmentavimas; Segmentavimo modelis; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Verslo modelis.
EN
Business model; Segmentation model; Segmentation; Strategic marketing.
Summary / Abstract:

LTStrateginės rinkodaros plėtra yra svarbi sritis Lietuvos gamybos įmonėse. Ji padeda pasiekti geresnių verslo rezultatų. Siekiant plėtoti strateginį rinkodaros planą, kelis verslo modelius apimančios įmonės susiduria su poreikiu pritaikyti tuos modelius ir pabrėžia įgūdžių stoką, vykdant rinkodaros veiklą ir tiksliai pritaikant verslo rinkodaros literatūroje pateiktus modelius. Norint suteikti įmonėms strateginės rinkodaros tvarios plėtros teorinius pagrindus, kurie reikalingi verslo modeliams pritaikyti segmentavimo procese, būtina išanalizuoti mokslinius segmentavimo modelius ir parengti rekomendacijas modeliui sudaryti. Straipsnis grindžiamas rinkodaros tyrimais langų gamybos ir montavimo versle, kurie leidžia žingsnis po žingsnio sukurti rinkos segmentavimo modelį ir remiasi įvairių verslo modelių pritaikymu. Nagrinėjamas sektorius, pasižymintis aukštu rinkos bei taikomų technologijų neapibrėžtumu ir susiduriantis su itin intensyvia konkurencija, yra vis naujų konkurencingumo stiprinimo sprendimų siekiančio verslo būdingas pavyzdys. [Iš leidinio]

ENStrategic marketing development is a major area of Lithuanian manufacturing companies, which seeks to improve business. In order to develop a strategic marketing plan, companies encompassing several business models are faced with the need to adapt those models here and highlight the lack of skills to carry out marketing activities for the sharp divide in the business models in the marketing literature. In order to give the latter companies a theoretical foundation for development of strategic marketing for sustainable business, which highlights the need for business model adaptation in the process of segmentation, it is worthwhile to analyze the scientific segmentation models and prepare recommendations for model construction. The scientific article is based on marketing research in window manufacturing and mounting business that enables to create a step-by-step market segmentation model, which is based on adaptation of different business models. The main tendencies identified in the sector (high market and technological uncertainty, intense competition) makes it a very characteristic example of a business, which seeks to improve competitiveness. [From the publication]

ISSN:
2029-7491; 2029-6169
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43536
Updated:
2021-02-25 09:59:42
Metrics:
Views: 22    Downloads: 8
Export: