Standardization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Standardization/adaptation of marketing solutions in companies operating in foreign markets: an integrated approach
Alternative Title:
Marketingo sprendimo įmonei veikiant užsienio rinkose standartizacijos ir adaptacijos integracija
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 1 (56), p. 37-47
Keywords:
LT
Internacionalizacija; Globalizacija; Marketingo sprendimai; Marketingo sprendimų standartizacija/adaptacija; Glokalizacija..
EN
Internationalization; Globalization; Marketing solutions; Standardization/adaptation of marketing; Solutions; Glocalization..
Summary / Abstract:

LTInternacionalizuodama savo veiklą, įmonė priima strateginius veiklos plėtros sprendimus, kurie priklauso nuo jos patirties ir vykdomos veiklos vietinėje rinkoje. Pagrindiniai įmonės sprendimai užsienio rinkose - kaip į kitas rinkas perkelti vietinėje rinkoje išplėtotas strategijas ir gebėjimus, pasinaudoti įgytu konkurenciniu pranašumu bei potencialiu operacijų daugelyje užsienio rinkų sinergijos efektu. Internacionalizacijos rezultatas - tradiciškai dvi marketingo sprendimų strategijos - standartizacija ir adaptacija - pristatomos kaip pagrindinės siekiant įeiti į užsienio rinkas ir jose veikti. Globali marketingo sprendimų standartizacija sąlygoja vienodo marketingo komplekso naudojimą visoje globalioje rinkoje, tačiau globali standartizacija dažnai yra nenaudinga įmonėms dėl kalbos, kultūrų, vartotojų preferencijų, įstatymų ir taisyklių, marketingo infrastruktūros ir konkurencijos struktūros įvairiose šalyse skirtumų. Visiška marketingo sprendimų adaptacija taip pat nėra naudinga, nes tokiu atveju įmonė negali pasinaudoti masto ekonomijos, iš kitų rinkų gautų marketingo žinių ir informacijos teikiamais privalumais. Priimdama marketingo sprendimus užsienio rinkose, įmonė turi įvertinti standartizacijos ir adaptacijos strategijų privalumus ir trūkumus ir siekti integruoti šiuos du požiūrius. Siekdamos sėkmingai veikti užsienio rinkose, Lietuvos įmonės taip pat turi įvertinti galimybę integruoti standartizacijos ir adaptacijos strategijas taikant marketingo sprendimus ir taip siekti efektyviai patenkinti pasaulinės rinkos poreikius bei įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

ENAnalysis of the change of marketing solutions in the process of internationalisation of a company reveals that the formation of marketing strategy in international markets is an evolutionary process. As activities evolve, companies encounter a critical choice: to standardize or to adapt strategic marketing solutions. Standardization of marketing solutions determines the use of the same marketing mix in the whole global market, but standardization is often of no use to companies because of differences of language, culture, consumer preferences, laws and rules, marketing infrastructure and competition structure in different countries. Complete adaptation of marketing solutions is also not useful because in such case companies cannot use advantages provided by scale economy, marketing knowledge and information acquired in other markets. But adaptation helps companies to evaluate and effectively use cultural differences of foreign markets as well as separate products, their properties and possibilities of usage. The newest research of activities of companies in foreign markets reveals that companies that operate in foreign markets must have eclectic abilities and, at the same time, strive for integration, sensitivity and learning on a global scale. At the same time standardization and adaptation should not be assessed as opposite approaches, and the main decision of a company that operates in foreign markets should be to determine the level of standardization/adaptation of marketing solutions that should or must be accomplished. Seeking for successful performance in foreign markets, Lithuanian companies should also assess the possibility to integrate standardization and adaptation strategies when applying marketing solutions and in such way to seek for efficient satisfaction of the needs of the global market and for implementation of the set objectives.Unfortunately, there is a lack of sufficient and validate research in transition economies, such as Lithuania, analyzing companies that operate in foreign markets and their marketing solutions in the terms of standardization/adaptation perspectives. The lack of such research leads to the problem of determination of standardization and adaptation perspectives of companies in transition economies.[...]. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18379
Updated:
2018-12-17 12:18:00
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: