Lithuanian economy in 2011-2020 : forecast of main macroeconomic parameters as a tool to consider sustainable development of health financing

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian economy in 2011-2020 : forecast of main macroeconomic parameters as a tool to consider sustainable development of health financing
Alternative Title:
Lietuvos ekonomika 2011-2020 : pagrindiniai makroekonominiai parametrai kaip priemonė prognozuoti sveikatos finansavimo darnų vystymąsi
In the Journal:
Intelektinė ekonomika . 2012, t. 6, Nr. 2(14), p. 258-269
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Ekonomikos prognozavimas; Ekonomikos prognozavimas 2011-2020 metų laikotarpiu; Konvergencijos teorija; Lietuvos ekonomika; Sveikatos finansai
EN
Convergence theory; Economic forecast; Economic forecast for 2011-2020; Lithuanian economy; Public health financing
Summary / Abstract:

LTLietuvos makroekonominė prognozė atlikta remiantis šalies ūkio vystymosi tendencijomis 2000–2010 metais ir ES valstybių konvergencijos teorija. Vertinta BVP, infliacijos, užimtumo / nedarbo, biudžeto pajamų ir išlaidų, valstybės skolos, visuomeninio sveikatos finansavimo dinamika. Vertintų rodiklių sąveika aptariama remintis Philips kreive, Ocun dėsniu, politinio ciklo modeliu. Lietuvos ekonomikos dinamikos modeliavimas yra grindžiamas prielaida, kad šalis 2015 metais taps euro zonos nare. Ateities neapibrėžtumą atspindi pesimistinis, optimistinis ir labiausiai tikėtinas scenarijai. Straipsnio, kuris parengtas 2011 metais Lietuvos Valstybinės ligonių kasos užsakymu atliktos studijos pagrindu, tikslas yra vidutinės trukmės tendencijų, o ne ekonomikos ciklo nagrinėjimas. [Iš leidinio]

ENThe forecast of the Lithuanian economy is developed according to the national trends apparent in 2000-2010 as well as by applying the theory of convergence in the EU region. The main parameters of scrutiny are GDP, inflation, employment/unemployment, budget revenues and expenditures, public debt, public health financing. Interdependence of parameters of the forecast is tuned by using Philips curve, Ocun’s law, model of political cycle. Lithuania joining the Euro in 2015 has been used as a fixed element of the model. Uncertainty of the future has been reflected by developing pessimistic, optimistic and most likely (basic) scenarios. Midterm trends of development (not the business cycle) are the main objective of the study. The paper presents the results of the study commissioned by the Lithuanian Statutory Health Insurance Fund in 2011 (Černiauskas et al., 2012). [From the publication]

ISSN:
1822-8011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43528
Updated:
2018-12-17 13:22:52
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: