Ribotų išteklių visuomenės socialinis kontekstas ir studentų kompiuterinis raštingumas : pirmieji empirinio tyrimo duomenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ribotų išteklių visuomenės socialinis kontekstas ir studentų kompiuterinis raštingumas: pirmieji empirinio tyrimo duomenys
Alternative Title:
Social context of the limited resources society and students computer literacy: the first data of the empirical research
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2001, Nr. 1 (27), p. 40-47
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Pedagogika / Pedagogy; Socialinės teisės / Social rights; Studentai / Students; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami studentų (būsimųjų vadybininkų ir ekonomistų) kompiuterinio raštingumo ypatumai ribotų išteklių visuomenėje. Straipsnyje pateikiami tarpiniai kompiuterinio raštingumo tyrimo rezultatai. Jie rodo statistinį ryšį tarp a) kai kurių kompiuterinio raštingumo aspektų ir b) sociodemografinių kintamųjų (t.y., tiriamųjų lyties, vietovės, kurioje baigė bendrojo lavinimo mokyklą, tipo, šeimos bei asmeninių pajamų ir pan.). Taip pat pateikiami rezultatai apie lytiškumo stereotipus kompiuterinio raštingumo kontekste. Tyrimas atskleidė socialinio konteksto kintamųjų įtaką svarbiems kompiuterinio raštingumo aspektams, be to, atskleidė ryškius lytiškumo stereotipus. Turint galvoje, jog kompiuterinis raštingumas yra bazinė raštingumo forma, lemianti šiuolaikinio specialisto profesinį ir socialinį mobilumą, atskleisti faktai šalies švietimo ir socialinės politikos kontekste turėtų būti vertinami nepalankiai. Socialinių veiksnių įtaka studentų kompiuteriniam raštingumui turėtų būti preventuojama specialiomis edukacinėmis ir socialinės politikos priemonėmis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštojo mokslo studijos; Kompiuterinio raštingumo gebėjimai ribotų išteklių visuomenėje; Kompiuterinis raštingumas; Lyčių skirtumai; Mokymas; Studentai; Technologijos; Computer literacy; Computer literacy skills scarce resources in society; Education; Gender differences; Higher education; Students; Technologies.

ENStudents (future managers and economists) computer literacy in the society with limited resources is being analyzed in the article. Non final results of the research on computer literacy are presented. The results show a statistic link between a) some aspects of computer literacy and b) sociodemographic variables (i.e., gender, school graduation area type, family, personal incomes, etc.). The results of the research on gender stereotypes in computer literacy are also presented. The research has also revealed the influence of social context variables on some aspects of computer literacy as well as evident gender stereotypes. Having in mind that computer literacy is the basic literacy form which predetermines professional and social mobility of the specialist, the results gained might be viewed unfavorably in the context of the state educational and social policy. Unfavorable influence of social factors on student’s computer literacy may be treated as a factor, which violates the principal of equal rights. It is stressed that social factors of computer literacy should be blocked by special educational and social policy means. [Text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43256
Updated:
2018-12-17 10:57:01
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: