Nepriklausomos Lietuvos audito raida ir perspektyvos (1990-2006 m.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepriklausomos Lietuvos audito raida ir perspektyvos (1990-2006 m.)
Alternative Title:
Audit development and prospects in independent Lithuania (1990-2006)
Keywords:
LT
Auditas; Audito raida ir perspektyvos.
EN
Audit; Audit development and prospects.
Summary / Abstract:

LTKiekviena veikla turi savo pradžią, savo istoriją, atsiradimo pirmines priežastis. Žmonės nori žinoti, kas buvo tam tikros veiklos pradininkai, su kokiais sunkumais ir problemomis jie susidūrė, kokios aplinkybės ir veiksniai turėjo įtakos atliekant šią veiklą. Šio straipsnio tikslas - išnagrinėti vienos iš labai svarbių žmonių veiklos sričių -nepriklausomo išorės audito raidą ir svarbiausias jo kūrimo problemas Lietuvoje 1990-2006 metais. Tai gana sunkus uždavinys: nagrinėjant kurios nors veiklos, šiuo atveju audito istoriją, negalima jos pakeisti, pagerinti kai kuriuos skaičius, išbraukti ar patobulinti tam tikrą informaciją ir pan. Reikia visus įvykius ir faktus kuo objektyviau įvertinti, parodyti juos tokiais, kokie buvo iš tikrųjų. Tiesos ieškojimas, tam tikrų sprendimų priėmimas visais gyvenimo atvejais priklauso nuo turimos informacijos kiekio ir jos patikimumo. Todėl tiriant Nepriklausomos Lietuvos au¬dito raidą buvo panaudoti įvairūs informacijos šaltiniai. Daugiausia buvo naudoja¬masi savaitraščio „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" publikacijomis (Akelis, 2002; Montvydienė, 2000; 2006; Lakis, 2000; 2006), Lietuvos Respublikos Apskaitos instituto ir Lietuvos Auditorių rūmų archyvine medžiaga ir jų išleistais leidiniais, taip pat autoriaus anksčiau publikuotais; moksliniais darbais (Mackevičius, 2001; 2003; Mackevičius, Kazlauskienė, 2003,2004) ir kt. [Iš leidinio]

ENEvery activity has its beginnings, history and primary reasons for coming into existence. People want to know who the pioneers of certain activities were, what obstacles and challenges they had to overcome, what circumstances and factors affected certain activity. The aim of this article is to analyse key challenges which had to be met by independent auditing activities during their development in Lithuania from 1990 to 2006. The said scope is rather difficult given that analysis of any activity from a historical perspective does not leave room for any changes, improvement of figures, deletion or amendment of certain facts, etc. All events and facts have to be assessed objectively and be presented in the manner they actually occurred. Search for truth, adoption of certain decisions in all walks of life depends on the scope and reliability of available information. In pursuit of an objective overview of developments in the area of auditing activities of the independent Lithuania various sources of information were used. Mostly publications of weekly Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos (Topicalities of Accounting, Auditting and Taxes) (by Akelis, 2002; Montvydienė, 2000; 2006; Lakis, 2000; 2006), archival material and publications of the Institute of Accounting of the Republic of Lithuania and the Lithuanian Chamber of Auditors, as well as scholarly papers published earlier by the author of the present article (Mackevičius, 2001; 2003; Mackevičius, Kazlauskienė, 2003, 2004), etc.

ISBN:
99559841139
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4262
Updated:
2013-04-28 16:02:58
Metrics:
Views: 18
Export: