Vaiko interesų įgyvendinimas santuokos nutraukimo proceso metu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko interesų įgyvendinimas santuokos nutraukimo proceso metu
Alternative Title:
Enforcement of the child's interests in the course of the dissolution of marriage
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2010, t. 9, Nr. 1, p. 99-106
Keywords:
LT
Tėvų teisės ir pareigos; Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas; Vaiko interesai; Vaiko išlaikymo nustatymas; Vaiko poreikiai; Vaiko teisės.
EN
Determination of the residence of a child; Determination of the support of a child; Interests of a child; Needs of a child; Rights and duties of parents; Rights of a child.
Summary / Abstract:

LTEuropoje vykstantys spartūs esminiai socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos pokyčiai lemia Lietuvoje šeimos transformaciją, kurios vienas bruožų – santuokos nutraukimas. Šeimos ar atskirų šeimos narių interesų įgyvendinimas gali nesutapti arba prieštarauti vaiko interesų įgyvendinimui – tėvai, įgyvendindami savo teisę nutraukti santuoką, pažeidžia vaiko teisę būti užaugintam abiejų tėvų, o tai dažniausiai prieštarauja vaiko interesui augti geriausiai jo augimo ir tobulėjimo sąlygas atitinkančioje aplinkoje – savo tėvų šeimoje. Teismas, nutraukdamas santuoką, turi išspręsti sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo klausimus atsižvelgdamas į vaikų interesus. Tyrimu siekiama nustatyti, kaip įgyvendinami vaiko interesai santuokos nutraukimo proceso metu – į kokius kriterijus atsižvelgia vaiko teisių apsaugos institucija, atstovaudama vaiko interesus teisme ir teikdama išvadą teismui dėl vaiko gyvenamosios vietos, išlaikymo vaikui nustatymo ir teismas, priimdamas atitinkamus sprendimus. [Iš leidinio]

ENRapid changes in the social, economical and cultural milieu in Europe bring about family transformation in Lithuania, including the dissolution of marriage. Parents, when exercising their freedom and right to dissolve a marriage, infringe the right of a child to be brought up by both parents; this is contrary to the interest of a child to grow up in an environment that meets his/her conditions for growing up and development. The court, when dissolving marriage, must resolve issues related to the residence and support of underage children of spouses taking into account the interests of a child. The present study attempts to determine how the interests of a child are enforced in the course of the proceedings on the dissolution of marriage. The analysis of material on cases of dissolution of marriage suggests that the Children's Rights Protection Service, in presenting conclusions to the court regarding the determination of the residence of a child, takes into account the living conditions of the child, the safety of the child with the parents, connection of the child with the parents, and the opinion of the child. Decision on the residence of a child is predominantly based on the opinion of the child when it is grounded on insecurity (with physical violence suffered) and the absence of connection with either of the parents.Children's Rights Protection Service, in presenting conclusions to the court regarding the determination of the support of a child, evaluates the approach of the father to the obligation to provide support his child, including efforts to provide support, financial capacity and the needs of the child. The court, in resolving the issue on the support of children, without requiring the support of the child from either of the parents, ignores the obligation of the father to provide support for children until they reach adulthood and disregards the principle of equal rights and duties of both parents with regard to their children. Such a judgement, at based exclusively on the needs of a child in the course of proceedings, does not meet the interests of the child, which should be related to the future prospects of the child. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26205
Updated:
2018-12-17 12:43:42
Metrics:
Views: 47    Downloads: 21
Export: