Vaiko teisių apsaugos institutai ir jų sąveika prievartos prieš vaiką atvejais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko teisių apsaugos institutai ir jų sąveika prievartos prieš vaiką atvejais: disertacija
Alternative Title:
Children’s Rights Protection Institutes and Their Interaction In Case of Violence Against the Child
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
132 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Institutions for the protection of child's rights and their interaction in case of child abuse Kaunas, 2004 25 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tiriami vaiko teisių apsaugos institutų sąveiką prievartos prieš vaiką atvejaisi ir jos poveikį vaikui Lietuvoje. Darbo uždaviniai yra sukonstruoti teorinį vaiko teisių apsaugos institutų ir jų saveikos modelį, identifikuoti pagrindinius veiksnius, modifikuojančius ir struktūralizuojančius Lietuvos vaiko teisių apsaugos institutų saveiką bei išanalizuoti, kokį poveikį vaikui turi ši sąveika. Tyrime naudotas struktūrinis organizacinės vaiko teisių apsaugos institutų veiklos ir sąveikos modeliavimas, sisteminė objektyvios vaiko teisių apsaugos institutų sąveikos ribojimo, orientavimo, struktūravimo realybės analizė bei vaiko teisių apsaugos ekspertų apklausa. Dokumentų ir ekspertų apklausos analizė parodė, kad Lietuvoje egzistuoja tėvų valdžios, visuomeninės vaiko apsaugos bei autodeterminacinis požiūriai į vaiką ir jo apsaugą. Lietuvos vaiko teisių apsaugos sistemą galima charakterizuoti, kaip save organizuojančią, save palaikančią ir save referuojančią. Taip pat paaiškėjo, kad vaiko teisių apsaugos institutų sąveika sudaro prielaidas sistemos prievartai prieš vaiką egzistuoti.

ENThe dissertation examines the interaction of the children’s rights protection institutes in case of violence against children and its impact on children in Lithuania. The study aimed to construct a theoretical model of children’s rights protection institutes and their interaction, to identify the key factors modifying and structuring the interaction of the Lithuanian children’s rights protection institutes, as well as to analyse the impact of this interaction on children. The research used a structured modelling of the organisational activities and interactions of the children’s rights protection institutes, a systemic analysis of the actual reality that limits, orients and structures the interaction of the children’s rights protection institutes, as well as a survey of the children’s rights protection experts. The analysis of documents and the expert survey showed that there are different views towards children and their protection: the parental authority, the societal protection of the child, and the auto-determinative views. The Lithuanian system of children’s rights protection can be characterised as a self-organising, self-maintaining and self-referring system. It was also found that the interaction of the children’s rights protection institutes create the conditions for the existence of systemic violence against children.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10816
Updated:
2022-02-07 20:08:46
Metrics:
Views: 33
Export: