Dusetos, Easter 1905: the story of one pogrom

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Dusetos, Easter 1905: the story of one pogrom
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2012, vol. 43, no. 4, p. 495-514
Keywords:
LT
Pogromai; Žydai; Revoliucijos; Lietuviai.
EN
Pogrom; Jews; 1905 Revolution; Lithuanians.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis analizuoja Dusetų pogromo, įvykusio 1905 metų Velykų rytą, priežastis, raidą ir pasekmes. Nors didžiąja dalimi šio pogromo dinamika ir jį supusios aplinkybės sutampa su įprastu tokių incidentų carinėje imperijoje modeliu ir visa antižydiškų stereotipų visuma, o jo svarbiausios charakteristikos – priežastys, trukmė, dalyvių skaičius, prievartos mastas, aukų skaičius ir kita – atitiko etninės prievartos pavyzdžius, vis dėlto jis labai skyrėsi nuo žiaurių pogromų kitose Rusijos imperijos dalyse 1905 metų revoliucijos metais. Dusetų pogromo priežastis nebuvo politinė, ji greičiausiai buvo vietinė. Atlikto tyrimo duomenys rodo, kad Dusetose pasklido gandas apie tai, jog žydai padegė katalikų namus ir kad krikščionys turėtų atsikeršyti. Dar galėjo prisidėti ir ankstesnių vietinių konfliktų likęs pyktis. Bendrasis revoliucijos chaosas sukūrė sąlygas, palankias masiniam smurtui. Nors Lietuva šiuo požiūriu, atrodo, nebuvo tipiškas carinės Rusijos kraštas. Nuo 1880 metų pradžios, kai pirmoji antižydiškų pogromų banga nusirito per Rusijos imperiją, daugiausia Ukrainoje ir kituose pietiniuose regionuose, iki pilietinio karo pradžios antižydiškos prievartos mastas imperijoje dramatiškai stiprėjo. Iki XX amžiaus pradžios ši tendencija, atrodo, buvo būdinga ir etninei Lietuvai. 1881–1882 ir 1900 metais antižydiškų išpuolių banga nusirito per Panevėžio ir Šiaulių apskritis. Vis dėlto iš 600–700 pogromų, įvykusių carinėje Rusijoje 1905–1907 metais, etninės Lietuvos teritorijoje įvyko tik keli.

ENArticle analyzes the causes, development, and consequences of the Dusetos pogrom on Easter Monday 1905. Although the dynamic of the pogrom and the circumstances surrounding it fit to a great extent the typical model of such incidents within the empire and the whole mass of anti-Jewish stereotypes, in all major characteristics (causes, duration, number of people involved, intensity of violence, number of victims, etc.) it followed a rather communal pattern of ethnic violence, and was very different from deadly pogroms in other parts of the Russian Empire during 1905 revolution. [From the publication]

DOI:
10.1080/01629778.2012.681547
ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42403
Updated:
2020-07-21 19:06:11
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: