Dvikalbių žodynų leidyba Lietuvoje (1990-2010)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvikalbių žodynų leidyba Lietuvoje (1990-2010)
Alternative Title:
Publishing of bilingual dictionaries in Lithuania (1990-2010)
In the Journal:
Knygotyra. 2012, t. 59, p. 140-160
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dvikalbiai žodynai; Dvikalbiu žodynu leidyba; Dvikalbių žodynų leidyba; Leidyba; Popierine leksikografija; Popieriniai žodynai; Popierinė leksikografija; Skaitmeniniai dvikalbiai žodynai; Skaitmeninė leksikografija; Bilingual dictionaries; Bilingual dictionaries Publishing; Digital bilingual dictionaries; Digital lexicography; Paper dictionaries; Paper lexicography; Printed lexicography; Publishing; Publishing bilingual dictionaries.
Keywords:
LT
Leksikografija / Lexicography; Dvikalbiai žodynai; Dvikalbiu žodynu leidyba; Dvikalbių žodynų leidyba; Leidyba / Publishing; Popieriniai žodynai; Skaitmeniniai dvikalbiai žodynai.
EN
Bilingual dictionaries Publishing; Bilingual dictionaries; Digital bilingual dictionaries; Paper dictionaries; Publishing bilingual dictionaries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama dvikalbių žodynų leidybos padėtis Lietuvoje 1990–2010 m. Šios temos mokslinių tyrimų, kuriuose būtų tirta minėto periodo dvikalbių žodynų leidyba, nėra. Remiantis anketinės apklausos būdu surinktais duomenimis bei mokslinės ir statistinės literatūros analize, atskleista dvikalbių žodynų raidos Lietuvoje ir šiuolaikinės jų paklausos situacija, taip pat bandoma prognozuoti popierinių dvikalbių žodynų ateitis skaitmeninėje leksikografijoje. Prieita prie išvados, jog populiarėjant skaitmeniniams dvikalbiams žodynams, tradicinės laikmenos žodynų naudojimas mąžta, todėl ateityje šalia ypač didelio skaičiaus naujojo formato dvikalbių žodynų popieriniai žodynai bus leidžiami kur kas mažesniais tiražais. [Iš leidinio]

ENThe object of this article is the publishing of bilingual dictionaries in Lithuania in 1990−2010. The analysis of nowadays’ users of dictionaries and of scientific and statistical literature helps to predict the future of bilingual dictionaries in conditions of digital lexicography: the usage of traditional dictionaries tends to decrease, while the demand of digital bilingual dictionaries is growing. For this reason, in the presence of a huge number of digital dictionaries, paper dictionaries will be published only in small editions in the near future. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42351
Updated:
2018-12-17 13:20:37
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: