Nepaprastas vaiko gimimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepaprastas vaiko gimimas/atsiradimas lietuvių stebuklinėse pasakose
Alternative Title:
Supernatural birth/appearance of child in lithuanian fairytales
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2007, 33, p. 104-119
Keywords:
LT
lietuvių tautosaka; elementarieji siužetai; nepaprastas vaiko gimimas; erotiniai simboliai.
EN
lithuanian folklore; elementar plots; supernatural birth; erotic symbols.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas vienas lietuvių stebuklinių pasakų elementariųjų siužetų (ES) tipas (1.1.2.16) apie nepaprastu būdu gimusius / atsiradusius vaikus. Gretinant su papročiais ir kalbine medžiaga, nagrinėjami herojų veiksmai, nuo kurių priklauso rezultatas (vaiko atsiradimas), t. y. išskiriamos tų veiksmų sudedamosios dalys - valingai arba netyčia atliekami "judesiai", objektai ir metamorfozei palankios vietos. Kaip parodė analizė, daugumoje ES simbolių kalba aprašoma įvairių objektų - moteriškų ir vyriškų erotinių simbolių - jungtis, tam tikra simbolinė lytinio akto analogija, kuri ir išprovokuoja stebuklingą vaiko atsiradimą. Elementarieji siužetai, kuriuose nepaprastas vaiko gimimas susijęs su maisto gaminimo vieta (krosnis, kaminas) ar indais, kuriuose maistas verdamas / laikomas (puodas, statinė, piesta ir kt.), galėję būti nulemti simbolinio moters reprodukcinių funkcijų perkėlimo į šiuos, su jos kasdiene veikla (maisto gaminimu) labiausiai susijusius objektus. Su šiais elementariaisiais siužetais sietini ES apie po pagalve / kišenėje / pirštinėje atsiradusius vaikus veikiausiai ir yra nulemti šių daiktų savybės gerai išlaikyti naujai gyvybei atsirasti ir išsaugoti būtiną šilumą. Kita ES minima erdvė, kurioje atsiranda / gimsta vaikas, yra vanduo - gyvybės, vaisingumo simbolis. Piesta - erotinis simbolis, įprasminantis moters reprodukcijos organus, pirštas - vyro genitalijų simbolis. ES aptinkami žirniai ir uogos - vieni iš apeiginių valgių, apipinti įvairiais, dažniausiai su vaisingumu siejamais tikėjimais. Pasakose jie yra naudojami kaip magiški objektai.

ENThe article analyzes one of the elementary plot types in Lithuanian fairy tales (1.1.2.16), i. e. the one about the children who come into existence in unusual ways. Compared to traditions and verbal materials, the characters’ actions, determining the result (coming into existence of the child), are studied, i. e. the actions’ composite parts are identified – accidental or non-accidental “movements” and objects and sites, favourable for metamorphoses. As shown by the analysis, in most elementary plots the symbols’ language describes a connection of different objects, i. e. male and female erotic symbols – a certain symbolic analogy of a sexual intercourse, which provokes a miraculous coming into existence of the child. Elementary plots, in which an unusual coming into existence of a child is related with the place of cooking (for instance, a furnace) or kitchenware, in which food is cooked / stored (pot or barrel), might have been determined by a symbolic transfer of a woman’s reproductive functions into the said objects, most closely related with her everyday activities (cooking). The elementary plots on the children, found under the pillow / in the pocket / inside a glove, which can also be related with the said plots are most likely determined by the said objects’ suitability for keeping the heat, necessary for keeping the new life warm. Another location for coming into existence of a child, mentioned in elementary plots is water, i. e. the symbol of life and fertility. The mortar is an erotic symbol, sensing a woman’s reproductive organs, the finger is a symbol of male genitals. The peas and berries, also found in elementary plots are among the ritual foods, related with different beliefs, usually related with fertility. In tales they are used as magical objects.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13831
Updated:
2018-12-17 12:00:00
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: