Privačių saugos struktūrų integravimosi į teisėtvarkos palaikymo sistemą galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Privačių saugos struktūrų integravimosi į teisėtvarkos palaikymo sistemą galimybės
Alternative Title:
Possibilities to integrate private policing in the system of law and order
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 26 (18), p. 71-82
Keywords:
LT
Privačios saugos struktūros; Teisėtvarkos palaikymas; Viešasis saugumas; Viešoji teisė; Viešoji tvarka; Žmogaus teisės / Human rights.
EN
Human rights and freedoms; Private policing service; Private protection structures; Public law; Public order; Public safety; System of law and order.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis autoriaus atliktu privačių saugos struktūrų veiklos tyrimu Lietuvoje, nagrinėjamos šių institucijų integravimosi į teisėtvarkos palaikymo sistemą galimybės, taikant lyginamąjį metodą apžvelgiami privačių saugos rinkos tyrimai, atlikti mokslininkų ir praktikų Vakarų Europoje, Kanadoje ir JAV. Kuriantis teisinei valstybei atkakliai keliamas tinkamos fizinių ir juridinių asmenų teisių, laisvių ir teisėtų interesų apsaugos klausimas. Rinkos ekonomikos sąlygomis egzistuojančios viešosios teisėtvarkos institucijos tinkamai neužtikrina būtiniausių piliečių, verslo atstovų ir įmonių saugumo poreikių. Tuo paaiškinamas ir privačių saugos struktūrų atsiradimo procesas mūsų šalyje. Straipsnyje nagrinėjamas privačių saugos struktūrų indėlis į valstybinę teisėtvarkos palaikymo sistemą, jų susikūrimo ir išplitimo priežastys, analizuojami kai kurie pagrindiniai jų veiklos teisinio reguliavimo aspektai, taikant lyginamąjį metodą pateikiamas jų ryšys su policijos vykdomomis funkcijomis. Autorius mano, kad privati teisėtvarkos sritis yra neištirta, palyginti su policija ar kita viešąja teisėtvarkos sritimi; privati teisėtvarka yra nepanaudotos galimybės integruotis į valstybinę teisėtvarkos palaikymo sistemą ir vykdyti teisės pažeidimų prevenciją; privati teisėtvarka yra neįvertinta vykdant asmens bei jo turto saugumo užtikrinimo funkcijas bei padedant viešiesiems subjektams vykdyti teisėtvarkos palaikymo funkcijas visuomenėje. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the possibilities of integration of private policing service in the system of law and order in Lithuania. Private police, private security, private law and order are metaphorical notions, which aim at emphasizing the existence of private policing services. The emerging market of private policing is related to the inability of the police to guarantee security needs of all participants of the market. The article analyses the input of private structures to realization of the functions of law and order, development and spread of these institutions, major requirements of legal regulation, whereas comparative method is employed to show its relation to functions carried out by the police. The main problem, which hinders appearance of private policing service in Lithuania is the absence of relevant legislation. In order to disclose the problem the author highlights the importance of private policing services in law and order. Analysed are the genesis of private police services, relevant legal norms and possibilities to systemize them, the order of possible licensing and control. Efficiency of these institutions depends on the legislation, which defines its status, including legal requirements, which help to realize provisions ensuring public security and public order. The author draws a conclusion that private policing services can not appropriately develop with due to policy of the state towards private policing services, competition with some of polices services, non-existence of principles of cooperation with the police and isolation of security structures. It’s not only the police and separate individuals, who should take part in the sphere of social control, but also well organized private security structures, which could guarantee high quality services and would be legally responsible and appropriately regulated. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34390
Updated:
2018-12-17 11:03:19
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: