Humanistinis organizacinio klimato aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Humanistinis organizacinio klimato aspektas
Alternative Title:
Humanistic aspect of organizational climate
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2013, Vol. 35, no. 1, p. 56-62
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje reflektuojamos šalies ir užsienio mokslininkų išgrynintos organizacinio klimato ir humanistinio požiūrio į žmogiškųjų išteklių valdymą koncepcijos, pritaikomi specifiniai konkrečios tiriamos institucijos bei jos darbinių komandų metodologiniai aspektai. Tyrimo tikslas – remiantis G. Merkio ir kt. (2005) sukurto organizacijos klimato krizės testo atitinkamą skale, pagrįsti humanistinio organizacinio klimato aspekto raišką savitame viešojo sektoriaus institucijos padalinyje ir jo komandose. Iš dalies patvirtinama mokslinio tyrimo hipotezė, kad tiriamame viešojo sektoriaus institucijos padalinyje humanistiniu požiūriu susiklostęs organizacinis klimatas yra ganėtinai išsibarstęs, nepalankus, todėl reikalinga vadybinė intervencija. Tai bendro pobūdžio teorinis vadybos ir administravimo krypties straipsnis, atkreipiantis dėmesį, jog jame pristatomo pobūdžio tyrimai yra vertingi įvairaus profilio organizacijoms, atliepiančioms dinamiškas supančios aplinkos sąlygas bei siekiančioms sekti, ir esant būtinybei patobulinti faktinę savo būklę fokusuojantis ties humanistiniu žmogiškųjų išteklių valdymo aspektu, tuo būdu minimizuojant darbuotojų kaitą bei išsaugojant savo konkurencinį pranašumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Humanizmas; Organizacinis klimatas; Organizacinis įsipareigojimas; Testas; Viešoji institucija; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Human resources management; Humanism; Organizational climate; Organizational commitment; Public institution; Test.

ENThe aim of the article is to prove the expression of humanistic aspect of organizational climate in a particular subdivision of a public institution, while using a special scale of full standardized test of climate crisis created and adapted by G. Merkys et al. (2005). In this article concentrated conceptions of organizational climate and humanistic approach towards human resource management are reflected; the specific methodological aspects of the concrete institution and its work teams are applied the data processed is reasoned. The scientific research hypothesis that the organizational climate in the subdivision of a public institution is uneven, uncongenial, therefore, demanding some specific managerial intervention has been partly proved. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47109
Updated:
2019-01-12 17:12:55
Metrics:
Views: 67    Downloads: 26
Export: