Sporto mokslas : mokslo funkcijos ir sporto mokslo plėtra Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sporto mokslas: mokslo funkcijos ir sporto mokslo plėtra Lietuvoje
Alternative Title:
Sports science: mission of science and development of sports science in Lithuania
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2002, Nr. 2 (28), p. 2-6
Keywords:
LT
Istorija; Kineziologija; Mokslas; Sportas; Sporto mokslas.
EN
History; Kinesiology; Lithuania; Science; Sport; Sports science.
Summary / Abstract:

LTKineziologija, judesių mokslas, sportologija, kinantropologija, fiziniai pratimai, sporto mokslas – tai sinonimais laikomos sąvokos, rodančios, kad mokslinių tyrinėjimų ir studijų objektas yra sportuojantis žmogus, visuomenė, jų problemos. Tačiau sąvoka „sporto mokslas“ yra bendriausias ir priimtiniausias pavadinimas, nes visose pasaulio šalyse suprantamas vienodai. Sporto mokslas – mokslinių tyrimų, studijų bei praktikos sistema, kuri, integruodama kitų mokslų laimėjimus, kuria naujas technologijas ir metodus, aktualius žmogaus judamosios veiklos problemoms spręsti. Sporto mokslo tikslas – tirti ir moksliškai pagrįsti žmogaus fizinio aktyvumo raidos ir lavinimo ypatumus. Sporto mokslo savitumas – mokslo tiriamojo darbo (MTD) rezultatų diegimas (praktiką nėra baigiamasis mokslinių tyrimų bruožas, o būdingas MTD pradžios dėmuo. Straipsnyje nagrinėjami sporto mokslo formavimosi ypatumai pagal modelį „Praeitis-dabartis-ateitis“. Holistinis požiūris yra vienas iš svarbiausių šiuolaikinio sporto mokslo metodologinių principų. Organizmo funkcijų sinergetiką perteikiantys studijų dalykai užima vis svarbesnę vietą pasaulio ir Lietuvos universitetų studijų programose.Grįžtamojo ryšio metodologija grindžiamų treniravimo ir sveikatinimo technologijų kūrimas yra nūdienos aktualija, kuri yra viena iš Europos mokslo plėtros programos prioritetinių krypčių. Hermeneutinis (žodžio kilmės ir prasmės) ir empirinis (patirties, faktų įvertinimo) požiūriai visuomet naudojami naujų žinių kūrimo procese. Taigi daugeliu aspektų turi būti nagrinėjamas ir sporto mokslo fenomenas. Mokslinė veikla yra nacionalinės kultūros dalis, ir jos misija yra ne tik daryti įtaką valstybės ūkiui, kultūrai ir visuomenės ugdymui, bet ir sudaryti prielaidas aukštųjų mokyklų pažangai. Straipsnyje apžvelgiami sporto mokslo, kaip socialinio reiškinio, būdingi komponentai: žinių sistema, mokslinė veikla bei šiai veiklai realizuoti įsteigta institucijų sistema. [Iš leidinio]

ENKinesiology, physical activity science, gymnology, sportology, kinantropology, kinetics, movement science are worldwide named academic disciplines and sciences. In regard to this the term "sport science" is defined here, since it is gaining a worldwide acceptance. Sport science represents a system of scientific research, teaching, and practice to which knowledge from other disciplines is integrated. It is the purpose and function of sport science to investigate questions, which have been identified as questions on a scientific basis. Sport science is mainly visible through its body of knowledge, which is the result of the scientific endeavour in regard to sport. Sport science is a relatively young science. It is an example for a so-called theme, integration, interdisciplinary of cross disciplinary scientific field - in contrast to the long established sciences like philosophy, medicine, law, and mathematics which can be called discipline oriented sciences. This paper presents understanding of the sport science as a social phenomenon, which compound the body knowledge of sport science, research activities and institutional system. An attempt is made to summarise the current status of sport science in Lithuania, i.e. results, institutions and organisations which play an important role in the development of sports science and implementation of research results into the practice. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41618
Updated:
2018-12-16 22:40:16
Metrics:
Views: 8
Export: